Mládežnícky Fábry Tábor

Denný tábor organizovaný Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria.

3. – 8. augusta od 8.00 do 16.00

dátum prihlásenia do 27. júla 2020

Letné stretnutie mladej generácie. Súčasťou programu bude napríklad čítanie národnostnej literatúry, školenie na používanie PC programov, získanie praktickej
zručnosti v knihovníctve a v reštaurovaní kníh. Miesto konania: Štós. Cena: 25 eur/ osoba.

KONTAKT: krisztian.zeman@kcubar.sk