Denný tábor KCÚBaR

Od 13-eho do 17-eho júla sa deti z Údolia Bodvy a Rudohoria mohli zúčastniť denného letného tábora v organizovaní kultúrneho centra. Program v Ilosvai dome bol veľmi bohatý. Deti maľovali na plátno, vyrobili rôzne dekorácie z prírodných materiálov, batikovali, plstili, piekli a vyskúšali aj hrnčiarstvo. Športové a iné hry sme hrali na dvore a na výlet sme išli do Zádielskej kotliny a do Košíc. Milé deti, dúfame, že o rok sa opäť stretneme!