Denný tábor KCÚBaR

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria srdečne pozýva všetky deti na DENNÝ LETNÝ TÁBOR!

Pre deti vo veku 7-13 rokov

Miesto: Veľká Ida 350, Ilosvai dom

Termín: 13-17. júl 2020 od 8:00 do 16:00

Cena: 75€/týždeň
Cena zahŕňa stravu 3-krát denne, pitný režim, dopravu, lektorov a interpretov.

Program: tvorivé dielne, maľovanie na plátno, bábkové divadlo, výlet, opekačka, kvíz, zábavné hry atď.

Isté programy sa budú prebiehať v maďarskom jazyku.

Prihlásiť sa môžete tu: www.dennytabor.kcubar.sk
KONTAKT: zsofia.kupecova@kcubar.sk