Namaľuj svoj svet – Vászonra fel!

Včera, 15. júna sme sa konečne stretli po karanténe a sme namaľovali jednu veľmi známu maľbu s našou lektorkou, Vierkou Nagyovou. Gustav Klimt: Strom života

Nabudúce sa stretneme 6.júla s Lenkou. Nezabudnite sa zaregistrovať čím skôr na stránke: www.vaszonrafel.kcubar.sk, lebo ešte stále máme obmedzený počet návštevníkov!