Aj v čase koronakrízy organizovala Hvezdáreň a planetárium Medzev postupové súťaže

Hvezdáreň a planetárium Medzev, pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) na Štóskej ulici č. 174 v Medzeve, ktoré spadá pod Košický samosprávny kraj, zorganizovala regionálne/okresné a nadregionálne  kolá postupových súťaží aj v čase koronakrízy.  Vo všetkých organizovaných súťažiach sa jej podaril nevídaný úspech.

Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria, pracovisko Hvezdáreň a planetárium Medzev sa  zapája pravidelne do výtvarnej astronomickej súťaže: Vesmír očami detí. V tomto roku to bol už XXXV. ročník, do ktorého sa zapojilo 232 detí. V  celoslovenskom kole sa dve žiačky základných umeleckých škôl umiestnili, ako víťazky celoslovenského kola v 5. kategórii. Súťaž sa kultúrnemu centru podarilo zrealizovať vďaka finančnej pomoci Fondu na podporu umenia. Projekt „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.

Hvezdáreň a planetárium Medzev každoročne organizuje aj odbornú astronomickú súťaž: Čo vieš o hviezdach?. V tomto roku sa konal už jej 30. ročník. Víťaz nášho okresného kola sa stal víťazom aj krajského kola a na celoslovenskom kole získal vo svojej vekovej kategórii 2. miesto. „Veľmi nás teší, že pandémia nezastavila činnosť našich kultúrnych zariadení a aj napriek tomu, že boli pre verejnosť zatvorené, pre svojich návštevníkov pripravili množstvo aktivít. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria nemohlo zorganizovať súťaže s účasťou zapojených žiakov priamo vo svojich priestoroch a preto sa rozhodlo realizovať ich online. Žiaci sa ich teda mohli zúčastniť z pohodlia svojho domova, čím sa v čase karanténnych opatrení podarilo chrániť verejné zdravie,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V spolupráci s Komisiou prevencie pri Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany Košice-okolie, Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Dobrovoľným hasičským zborom Medzev a Hasičských a záchranným zborom  Košice organizuje Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria dve postupové súťaže: výtvarnú a literárnu. Svoje výtvarné umenie v rámci súťaže ukázalo 212 detí a do literárnej sa zapojilo 33 žiakov. Na celoslovenskom kole v literárnom prejave detí sme na celoslovenskom kole v kategórii žiakov z 8. a 9. ročníka základných škôl získali 2. miesto a kategórii pre stredné školy sme získali 1. a 2. miesto.

Vo výtvarnej súťaži, ktorá bola v tomto ročníku súťaže na tému: Záchrana osôb z vodnej hladiny, sa našim víťazom podarilo obsadiť v  kategórii  pre I. stupeň základných škôl 3. miesto a v  kategórii  pre II. stupeň základných škôl sme získali  2. miesto.

Napriek sťaženým podmienkam na organizovanie podujatí a s rešpektovaním všetkých hygienických opatrení sme zabezpečili, aby práce, ktoré u nás vyhrali, sa včas dostali podľa požiadaviek organizátorov celoslovenských kôl na miesto určenia a mohli byť vyhodnotené. Všetkým žiakom, ktorí  sa do súťaží zapojili, ďakujeme, víťazom blahoželáme a tešíme sa na organizovanie ďalších ročníkov súťaží.