METODIKA FOLKLÓRU – Tradičná svadba

27.február 2021, 9:00 – 13:30 hod., Zoom, on-line stream, štúdio telKE

Centrum kultúry Košického kraja pripravilo on-line stretnutie v rámci vzdelávacieho cyklu, na ktoré vás  srdečne pozývame.

Témy:
Tradičná svadba
svadobné obrady, funkcie svadobčanov, svadobný repertoár a pod .
Lektorka:  Mgr. Dana Kľučárová, PhD. , etnologička a etnochoreologička, o.z. Chasa

Fenomén „ čepčenia na mieru“
reinterpretácia a komodifikácia folklórnej tradície v praxi, úvahy o problematike súčasných  svadieb. Okruh tém: čepčenie ako štylizácia,  kultúrny program či platená služba,  nivelizácia a unifikácia folklórnych prejavov počas čepčenia, posun a zmeny funkcií zúčastnených, tradičný odev a jeho  zmeny, alternatívne formy čepčenia a iné.
Lektorka:  Mgr. Michaela Dvoekonko, etnologička, o.z. Klub milovníkov folklóru

Hostia
Mgr. Pavol Kacvinský (FSk Kadlubek, Valaliky), RNDr. Jozef Topoľovský (DFSk Parchovianka), Parchovany), Marek Rudňanský (výskum v obciach Abova), Ing. Tomáš  Ondruš (FSk Škvarkare, Košická Nová ves)

V prípade záujmu o prihlásenie nás kontaktujte, zašleme Vám prihlasovacie údaje.
E-mail: marianna.svorenova@ckkk.sk
Na stretnutie sa tešíme. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

METODIKA FOLKLÓRU – Šaffova ostroha, Jazykom tanca

26.2. 2021, piatok, 17:00 – 20:00 hod., Zoom, on-line stretnutie

Šaffova ostroha, súťaž tanečníkov sólistov v ľudovom tanci
Jazykom tanca, súťaž choreografií folklórnych súburov a tanečných zoskupení

Centrum kultúry Košického kraja pripravilo on-line stretnutie v rámci vzdelávacieho cyklu, na ktoré vás  srdečne pozývame.
Téma: propozície súťaže z pohľadu etnochoreológie a tanečnej pedagogiky, pramenný materiál, poslanie súťaže.
Jazykom tanca, poslanie súťaže a aktualizácia propozícií.
Lektorka: Mgr. Katarína Babčáková, PhD., etnochoreologička, tanečná pedagogička, vedúca Oddelenia folklóru a folklorizmu NOC, predsedníčka Programového výboru FFV.

V prípade záujmu o prihlásenie nás kontaktujte, zašleme Vám prihlasovacie údaje.
E-mail: marianna.svorenova@ckkk.sk
Na stretnutie sa tešíme. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

METODIKA FOLKLÓRU – Vidiečanova Habovka

24.2. 2021, streda, 17:00 – 20:00hod., Zoom, on-line stretnutie

Vidiečanova Habovka, postupová súťaž  a prehliadka hudobného folklóru detí
Centrum kultúry Košického kraja pripravilo on-line stretnutie v rámci vzdelávacieho cyklu, na ktoré vás  srdečne pozývame.
Téma: kritéria hodnotenia súťaže z pohľadu etnomuzikológie, výklad propozícií, zmeny a aktualizácie,  pramenný materiál.
Lektor:  Mgr. Michal Noga, Odborný pracovník pre folklór a folklorizmus NOC

V prípade záujmu o prihlásenie nás kontaktujte, zašleme Vám prihlasovacie údaje.
E-mail: marianna.svorenova@ckkk.sk
Na stretnutie sa tešíme. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

METODIKA FOLKLÓRU – Tradičné hudby na Spiši

23. 2. 2021, utorok, 17:00 –  18:30 hod., Zoom, on-line stretnutie

Tradičné hudby na Spiši
Centrum kultúry Košického kraja pripravilo on-line stretnutie v rámci vzdelávacieho cyklu, na ktoré Vás  srdečne pozývame.
Téma: hudobná tradícia Spiša,  cigánske a gazdovské ľudové sláčikové  muziky na Spiši.
Lektor: Ing.  Ján Čarnogurský, muzikant, člen Spišského dejepisného spolku v Levoči, zberateľ, obdivovateľ a propagátor ľudovej piesne a hudby zo Spiša.

V prípade záujmu o prihlásenie nás kontaktujte, zašleme Vám prihlasovacie údaje.
E-mail: marianna.svorenova@ckkk.sk
Na stretnutie sa tešíme. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

PUTOVNÁ VÝSTAVA ZOLTÁNA FÁBRYHO

V rámci projektu Fábry 50 Vás srdečne pozývame na online prehliadku putovnej výstavy.

Touto výstavou si chceme pripomenúť Zoltána Fábryho a jeho dielo, zveľaďovať nám zverené dedičstvo a odovzdávať jeho myšlienky ďalej. Bol plodným spisovateľom, budúcim generáciám zanechal bohatú tvorbu: môžeme po ňom študovať celý rad zväzkov, štúdií, listov a článkov. Fábryho tvorba hrá dôležitú úlohu v dejinách maďarskej literatúry na Slovensku.

Zoltán Fábry (1897–1970) bol vynikajúcou osobnosťou maďarskej literatúry v Československu, spisovateľom, organizátorom literárneho života, kritikom, esejistom a publicistom. 

Štós je v jeho živote dôležitým miestom: tu sa narodil, tu začínal ako spisovateľ, prežil tu celý svoj život, vznikali tu jeho články a knihy, odtiaľto organizoval literárny život, sem prichádzali jeho listy od priateľov, spisovateľov a básnikov a nakoniec tu aj zomrel. 

V prípade problémov s prehrávaním videa, kliknete na ikonu v pravom hornom rohu a video sa Vám otvorí na novej karte.