PUTOVNÁ VÝSTAVA ZOLTÁNA FÁBRYHO

V rámci projektu Fábry 50 Vás srdečne pozývame na online prehliadku putovnej výstavy.

Touto výstavou si chceme pripomenúť Zoltána Fábryho a jeho dielo, zveľaďovať nám zverené dedičstvo a odovzdávať jeho myšlienky ďalej. Bol plodným spisovateľom, budúcim generáciám zanechal bohatú tvorbu: môžeme po ňom študovať celý rad zväzkov, štúdií, listov a článkov. Fábryho tvorba hrá dôležitú úlohu v dejinách maďarskej literatúry na Slovensku.

Zoltán Fábry (1897–1970) bol vynikajúcou osobnosťou maďarskej literatúry v Československu, spisovateľom, organizátorom literárneho života, kritikom, esejistom a publicistom. 

Štós je v jeho živote dôležitým miestom: tu sa narodil, tu začínal ako spisovateľ, prežil tu celý svoj život, vznikali tu jeho články a knihy, odtiaľto organizoval literárny život, sem prichádzali jeho listy od priateľov, spisovateľov a básnikov a nakoniec tu aj zomrel. 

V prípade problémov s prehrávaním videa, kliknete na ikonu v pravom hornom rohu a video sa Vám otvorí na novej karte.

Vďaka Fondu malých projektov pripomenieme pamiatku Zoltána Fábryho

via carpatiainterregDňa 10.2.2020 úspešní žiadatelia podpísali a prevzali zmluvy o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Medzi nimi bolo aj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdanie zmlúv sa konalo v Zrkadlovej sále Košického samosprávneho kraja, za prítomností predsedu KSK Rastislava Trnku a predsedníčky Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Bánné dr. Gál Boglárka.

Hlavným poslaním a cieľom činnosti Kultúrneho centra   je poskytovanie poradenských, metodických služieb, realizácia kultúrno-osvetovej činnosti v Košickom kraji a organizovanie tvorivých aktivít v oblasti  tradičnej ľudovej kultúry, vzdelávania, záujmovo umeleckej činnosti a výstavnej činnosti. Našu jedenásťročnú vydarenú prácu v Košickom kraji stále zvyšovala projektová úspešnosť.

Z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sme získali 52 218,96 eur na realizáciu projektu Fábry 50. Projekt má utužiť slovensko-maďarské vzťahy cezhraničnou spoluprácou dvoch organizácií pôsobiacich vo verejnom sektore. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou bude na projekte participovať s Nadáciou Múzea maďarského jazyka v Széphalom . Slovenský a maďarský partner spojili sily v projekte Fábry 50, aby dostali do povedomia činnosť a literárnu tvorbu významného maďarského spisovateľa, publicistu a literárneho kritika Zoltána Fábryho (Štós, 10. 8. 1897 – Štós, 31. 5. 1970). Ten patrí do skupiny maďarských spisovateľov a vzdelancov na Slovensku, ktorí začali písať po vzniku Československa. Zoltán Fábry prežil celý svoj život v Štóse, po smrti zanechal knižničný fond, ktorý sa skladá z približne 10 000 kníh. Tento fond zatiaľ nebol dôsledne prebádaný a skatalogizovaný. Vďaka spolupráci s maďarským partnerom, ktorý disponuje expertmi v tejto oblasti dôjde k preskúmaniu knižničného fondu a zamestnanci KCÚBaR sa naučia od maďarských expertov ako katalogizovať knižničný fond a napĺňať informačný katalogizačný systém. Knižničný Fond bude základným pilierom výstavy v Štóse a putovnej výstavy.

Práve v roku 2020 si pripomenieme 50 rokov od jeho úmrtia. V rámci projektu Fábry 50 vznikne trvalá expozícia, brožúra o Fábrym, putovná výstava a spoločná cezhraničná konferencia. Aktivity prispejú k zvýšeniu povedomia o tejto osobnosti slovensko-maďarského kultúrneho života a k zviditeľneniu miesta pôsobenia Fábryho v obci Štós, čo v neposlednom rade bude mať pozitívny vplyv aj na zvýšenie atraktivity regiónu.

Pamätný dom Zoltána Fábryho

Rodný dom Zoltána Fábryho slúži ako pamätný dom. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria poskytuje prezentačné knižnično-informačné služby a nadväzujúce aktivity spojené s odkazom na kultúrne dedičstvo spisovateľa. 

Zoltán Fábry (10. august. 1897 – 31. máj. 1970) bol maďarský intelektuál, spisovateľ a literárny kritik žijúci na Slovensku. Bol popredným reprezentantom pokrokovej maďarskej literatúry na Slovensku. Etický smer jeho práce bol determinovaný otázkou antimilitarizmu, antifašizmu a humánneho správania. Celý svoj život trávil v rodinnom dome v Štóse, kde sa zachovali všetky jeho osobné veci a knižničný fond, ktorý sa skladá z približne 10 000 kníh – farebne tlačené kusy z 18. – 19. storočia a kusy, ktoré boli venované spisovateľovi.

Ponúkame:

  • Návštevy pre ZŠ, SŠ, a pre širokú verejnosť
  • Prehliadka budovy a prednáška o živote spisovateľa
  • Odborné návštevy pre výskumnú prácu
  • Spomienkové podujatie Zoltána Fábryho

Napísali o nás:

 

Návštevy len na základe predchádzajúcej dohody, počas pracovných dni.

Platba možná kultúrnymi poukazmi. (1 KP/žiak), dozor neplatí

Pamätný dom Zoltána Fábryho v Štóse – pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria 

Štós 189
Kontakt: +421 917 178 276
e-mail:  krisztian.zeman@kcubar.sk

Bezbariérový prístup do budovy je obmedzený – prekážkou je svahovitý terén a schody.
Vstupné: Dospelý a deti – 1 euro na osobu.

Podujatia

PUTOVNÁ VÝSTAVA ZOLTÁNA FÁBRYHO

V rámci projektu Fábry 50 Vás srdečne pozývame na online prehliadku putovnej výstavy. Touto výstavou si chceme pripomenúť Zoltána Fábryho a jeho dielo, ...
Čítať Viac

Letné aktivity 2020

KCÚBaR aj počas letných prázdnin Vás čaká so zaujímavými aktivitami, a to pre široký okruh záujemcov. Výtvarné spektrum Košického kraja Krajská súťaž ...
Čítať Viac

Mládežnícky Fábry Tábor

Denný tábor organizovaný Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria. 3. - 8. augusta od 8.00 do 16.00 dátum prihlásenia do 27. júla 2020 Letné ...
Čítať Viac

Vďaka Fondu malých projektov pripomenieme pamiatku Zoltána Fábryho

Dňa 10.2.2020 úspešní žiadatelia podpísali a prevzali zmluvy o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská ...
Čítať Viac