Informácie k súťažiam v oblasti neprofesionálneho umenia

Dovoľujem si Vás informovať o usmernení Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020. Taktiež nájdete dodatky k propozíciám jednotlivých súťaží neprofesionálneho umenia.

Usmerneniach Národného osvetového centra

Stanovisko Národného osvetového centra vzniklo po konzultáciách s mnohými z vás a po dôkladnej analýze zozbieraných dát odbornými pracovníkmi, pričom bola zohľadnená aktuálna situácia a opatrenia nielen Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, ale aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Náhradné termíny celoštátnych a krajských kôl súťaží v roku 2020.

Dodatky k propozíciám:

Aktualizované termíny krajských postupových súťaží v KSK v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti:

Termínovník súťaží 2020