Informácie k súťažiam v oblasti neprofesionálneho umenia

Dovoľujem si Vás informovať o usmernení Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020. Taktiež nájdete dodatky k propozíciám jednotlivých súťaží neprofesionálneho umenia.

Usmerneniach Národného osvetového centra

Národné osvetové centrum v súvislosti s opatreniami úradu verejného zdravotníctva platnými od 1. októbra 2020 pristupuje k zmenám v rámci systému celoštátnych postupových súťaží a prehliadok vyhlásených v roku 2020. (Celý dokument môžete prečítať na tomto odkaze)

Termíny krajských a celoštátnych postupových súťaží v KSK v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti v roku 2020

Názov krajskej súťaže

/Názov celoštátnej súťaže a nový termín podľa usmernenia NOC /
Termín a miesto krajského kolaOrganizátor/
zodp. metodik
MLÁDEŽ SPIEVA – krajská súťaž mládežníckych speváckych zborov
/Mládež spieva, celoštátna súťaž zrušená/
28.2.
Michalovce
ZOS Michalovce
V. KRECULA
ŠAFFOVA OSTROHA – prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
/Celoštátna súťaž –ZRUŠENÁ/
súťaž v roku 2020 zrušená
/Usmernenie NOC/
KCA Bidovce
I.ZEZULKA
DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE – malá krajská scénická žatva
/Divadlo a deti, Zlatá priadka
celoštátne súťaže zrušené
/
súťaž v roku 2020 zrušená
/Usmernenie NOC/
KCA Bidovce
K.KONČOVÁ
CINEAMA – KS amatérskej filmovej tvorby
/CINEAMA, 25.-27.9.2020 Bardejovské kúpele/
14.8.
Rožňava
GOS Rožňava
A.KLEINOVÁ
DIVADELNÝ TREBIŠOV– malá krajská scénická žatva ODS
/Belopotockého Mikuláš, celoštátna súťaž zrušená /
24.-25.9. výberom
Trebišov
MaKCJZ Trebišov
X.BAJUSOVÁ
ZAHRAJ, ŽE MI ZAHRAJ – krajská súťaž hudobného folklóru detí
/Vidiečanova Habovka,
CŠ súťaž presunutá na rok 2021
/
Košice
súťaž presunutá na rok 2021 /Usmernenie NOC/
KCÚBaR
M. SVOREŇOVÁ
POLATORICKÁ JAR – KS detských divadiel v maďarskom jazykusúťaž v roku 2020 zrušenáKCMaP Kráľovský Chlmec
ZS. SZIDOROVÁ
66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, tvorby divadiel poézie a detských recitačných kolektívov
/CŠ Hviezdoslavov Kubín,
iba IV. a V. kategórie
/
Michalovce
I. – III. kategória pre tento rok zrušená,
IV. – V. kategória /október/ v digitálnom priestore /usmernenie NOC/
ZOS Michalovce
L.VETRECINOVÁ
VÝTVARNÉ SPEKTRUM KOŠICKÉHO KRAJA – krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
/Výtvarné spektrum, 11.9-4.10.2020, Dubnica nad Váhom/
7.-30.7.2020
Východoslovenské. múzeum, Košice
KCÚBaR
H.TOMONDYOVÁ
AMFO - KS a výstava amatérskej fotografie
/AMFO, 6.-8.11.2020, Nitra/
23.7.-23.8.
Spišská Nová Ves
SOS Spiš. N.V.
V. VLAŠICOVÁ
JAZYKOM TANCA - krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení
/Jazykom tanca,
celoštátna súťaž presunutá na rok 2021/
súťaž presunutá na rok 2021 /Usmernenie NOC/KCÚBaR
M. SVOREŇOVÁ
SÁROVA BYSTRICA – krajská postupová súťaž mladých moderátorov
/Sárova Bystrica/
5.11.2020
Michalovce
ZOS Michalovce
L. VETRECINOVÁ

Termíny postupových súťaží – Hvezdárne v pôsobnosti KSK

Čo vieš o hviezdach? 30. ročník vedomostnej astronomickej súťažeOnline 25.5.2020
Hvezdáreň Michalovce
Krajská hvezdáreň Michalovce
Z. Komárek
Vesmír očami detí XXXV. ročník výtvarnej astronomickej súťaže19.3.2020 – regionálne kolo, Hvezdáreň Medzev
(krajské kolá v tejto súťaži nie sú, sú len regionálne a celoslovenské)
Regionálne kolo HV Medzev O. Ballaschová
a celoslovenské kolo SÚH Hurbanovo- D. Výbochová
Dodatky k propozíciám:

Aktualizované termíny krajských postupových súťaží v KSK v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti:

Termínovník súťaží 2020