Termínovník súťaží 2020

Názov krajskej súťaže Uzávierka na krajské koloTermín a miesto konania krajského kolaOrganizátor/
zodp. metodik
Osveta / Termíny a miesto regionálnych kôl

MLÁDEŽ SPIEVA – krajská súťaž mládežníckych speváckych zborov
10.2.28.2.
Michalovce
ZOS Michalovce
V. KRECULA
Prihlasovanie účastníkov je priamo do krajského kola súťaže
ŠAFFOVA OSTROHA – prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci8.3.29.3.
Bidovce
KCA Bidovce
I.ZEZULKA
Prihlasovanie účastníkov je priamo do krajského kola súťaže
DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE – malá krajská scénická žatva 20.3.2.-3.4.
Divadlo Thália Košice
KCA Bidovce
K.KONČOVÁ
Kultúrne centrum Abova Bidovce (KE-okolie) - 11.3., Ďurkov
Spišské osvetové stredisko – 23.-24.3., Spišské divadlo, SNV, „Z rozprávky do rozprávky“
Centrum voľného času (KE- mesto) – DEDO 6.3. KE
Múzeum a KC južného Zemplína TV– formou výberu
Zemplínske osvetové stredisko MI, SO – 19.3., MI
CINEAMA – KS amatérskej filmovej tvorby23.3.4.4.
Rožňava
GOS Rožňava
A.KLEINOVÁ
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria - REC-PLAY 21.3., Tabačka Kulturfabrik, Košice
Spišské osvetové stredisko - 26.2., Galéria umelcov Spiša, SNV
DIVADELNÝ TREBIŠOV– malá krajská scénická žatva ODS25.3.16.-17.4.
Trebišov
MaKCJZ Trebišov
X.BAJUSOVÁ
Prihlasovanie účastníkov je priamo do krajského kola súťaže
ZAHRAJ, ŽE MI ZAHRAJ – krajská súťaž hudobného folklóru detí 30.3.3.5.
Košice, Divadlo Thália
KCÚBaR
L.HYBLÁROVÁ
Zemplínske osvetové stredisko MI, SO – 26.3.
Spišské osvetové stredisko – 28.3.2020 (21.3.2020) KD Smižany
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (Košice a Košice-okolie) 23.3.2020 Kulturpark Košice
Gemerské osvetové stredisko – 27.3., Rožňava
POLATORICKÁ JAR – KS detských divadiel v maďarskom jazyku 15.54.5.
Kráľovský Chlmec
KCMaP Kráľovský Chlmec
Zs. Szidorová
Prihlasovanie účastníkov je priamo do krajského kola súťaže
METAMORFÓZY SLOVA – Hviezdoslavov Kubín – krajská súťaž v detskom umeleckom prednese a tvorbe divadiel a poézie22.4.4.-6.5.
Michalovce
ZOS Michalovce
L.VETRECINOVÁ
Múzeum a KC južného Zemplína Trebišov 31.3.,1.4.
Zemplínske osvetové stredisko MI, SO – 23.-24.4.
Kultúrne centrum Abova Bidovce -22.4
Spišské osvetové stredisko –20.-21.4., Galéria umelcov Spiša, SNV
VÝTVARNÉ SPEKTRUM KOŠICKÉHO KRAJA – krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby21.4.28.5.-21.6.
Vychodoslovenské múzeum, Košice
KCÚBaR
H.TOMONDYOVÁ
Zemplínske osvetové stredisko MI, SO – 12.3. – 3.4. Galéria ZOS, Michalovce
Spišské osvetové stredisko – 19.3. – 19.4., SNV
KCMaP. MaKCJZ 27.3.2020 – 30.4.
Gemerské osvetové stredisko 6.-27.3. DTKG Rožňava
AMFO - KS a výstava amatérskej fotografie7.5.11.6.-13.7.
Spišská Nová Ves
SOS Spiš. N.V.
M.BUKOVINSKÁ
Zemplínske osvetové stredisko MI, SO – 16.4. – 13.5. Galéria ZOS Michalovce
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec 6.4.-30.4.
Gemerské osvetové stredisko 1.-20.4. DTKG Rožňava
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria 16.4. – 5.5. Košice , Átrium Teolog.fakulty
Spišské osvetové stredisko - 31.3.-31.4., foyer Spišské osvetové stredisko, SNV
JAZYKOM TANCA - krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení15.5.21.6.
Košice, Divadlo GRAND
KCÚBaR
L.HYBLÁROVÁ
Gemerské osvetové stredisko - 25.4. Rožňava
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (Košice a Košice-okolie) 17.5. Kulturpark, Košice
SÁROVA BYSTRICA – krajská postupová súťaž mladých moderátorov20.10.5.11.
Michalovce
ZOS Michalovce
L.VETRECINOVÁ
Prihlasovanie účastníkov je priamo do krajského kola súťaže