Termínovník súťaží 2020

Názov krajskej súťaže

/Názov celoštátnej súťaže a nový termín podľa usmernenia NOC /
Uzávierka na krajské koloKRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE
Pôvodný Termín a miesto konania
Aktuálne NOVÉ TERMÍNY
Organizátor/
zodp. metodik
Kultúrne organizácie KOČ / Pôvodné termíny a miesto regionálnych kôl
MLÁDEŽ SPIEVA – krajská súťaž mládežníckych speváckych zborov
/Mládež spieva, 28.-30.10.2020/
10.2.28.2.
Michalovce
uskutočnená
ZOS Michalovce
V. KRECULA
Prihlasovanie účastníkov je priamo do krajského kola súťaže
ŠAFFOVA OSTROHA – prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
/Celoštátna súťaž –ZRUŠENÁ/
8.3.29.3.
Bidovce
súťaž v roku 2020 zrušená /Usmernenie NOC/
KCA Bidovce
I.ZEZULKA
Prihlasovanie účastníkov je priamo do krajského kola súťaže
DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE – malá krajská scénická žatva
/Divadlo a deti, 19.-20.11.2020/
20.3.2.-3.4.
Divadlo Thália Košice
presun
do 22.10.2020
/Usmernenie NOC/
KCA Bidovce
K.KONČOVÁ
- Kultúrne centrum Abova Bidovce (KE-okolie) - 11.3., Ďurkov
- Spišské osvetové stredisko – 23.-24.3., Spišské divadlo, SNV, „Z rozprávky do rozprávky“
- Centrum voľného času (KE- mesto) – DEDO 6.3. KE
- Múzeum a KC južného Zemplína TV– formou výberu
- Zemplínske osvetové stredisko MI, SO – 19.3., MI
CINEAMA – KS amatérskej filmovej tvorby
/CINEAMA, 18.-20.9.2020/
23.3.4.4.
Rožňava
presun 14.8.2020
GOS Rožňava
A.KLEINOVÁ
- Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria - REC-PLAY - neverejné online hodnotenie filmov porotou 30.3., verejné premietnutie filmov –predpokladaný termín na jeseň
- Spišské osvetové stredisko - 26.2., Galéria umelcov Spiša, SNV - uskutočnené
DIVADELNÝ TREBIŠOV– malá krajská scénická žatva ODS
/Belopotockého Mikuláš, 5. – 8.11.2020/
25.3.16.-17.4.
Trebišov
presun
24.-25.9.2020

MaKCJZ Trebišov
X.BAJUSOVÁ
Prihlasovanie účastníkov:
priamo do krajského kola súťaže
ZAHRAJ, ŽE MI ZAHRAJ – krajská súťaž hudobného folklóru detí
/Vidiečanova Habovka/
30.3.3.5.
Košice, Divadlo Thália
presun
30.11.2020 Kasárne Kulturpark
KCÚBaR
L.HYBLÁROVÁ
- Zemplínske osvetové stredisko MI, SO – 26.3.
- Spišské osvetové stredisko – 28.3.2020 (21.3.2020) KD Smižany
- Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (Košice a Košice-okolie) 23.3.2020 Kulturpark Košice, nový termín:
- Gemerské osvetové stredisko – 27.3., Rožňava alt. termín október/november
POLATORICKÁ JAR – KS detských divadiel v maďarskom jazyku 15.54.5.
Kráľovský Chlmec
presun
november 2020
KCMaP Kráľovský Chlmec
Zs. Szidorová
Prihlasovanie účastníkov je priamo do krajského kola súťaže
METAMORFÓZY SLOVA – Hviezdoslavov Kubín – krajská súťaž v detskom umeleckom prednese a tvorbe divadiel a poézie
/Hviezdoslavov Kubín, iba IV. a V. kategórie,
11.-12.9.2020/
22.4.4.-6.5.
Michalovce presunuté kategórie jednotlivcov IV., V. a obe kategórie kolektívov,
presun
do 30. 9. 2020
/Usmernenie NOC/
ZOS Michalovce
L.VETRECINOVÁ
Múzeum a KC južného Zemplína Trebišov 31.3.,1.4.
Zemplínske osvetové stredisko MI, SO – 23.-24.4.
Kultúrne centrum Abova Bidovce -22.4
Spišské osvetové stredisko –20.-21.4., Galéria umelcov Spiša, SNV

presunuté kategórie jednotlivcov IV., V. a obe kategórie kolektívov,
zrušené detské kategórie jednotlivcov I. – III.
VÝTVARNÉ SPEKTRUM KOŠICKÉHO KRAJA – krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
/Výtvarné spektrum, 11.-12.9.2020/
3.5.28.5.-21.6. Východoslov. múzeum, Košice
presun
júl 2020
KCÚBaR
H.TOMONDYOVÁ
- Zemplínske osvetové stredisko MI, SO – 12.3. – 3.4. Galéria ZOS, Michalovce – vyhodnotenie výstavy prebehlo
- Spišské osvetové stredisko – 19.3. – 19.4., SNV – online výstava aj vyhodnotenie, apríl
- KCMaP, MaKCJZ spoločne 27.3. – 30.4.
neuskutočnené, nový termín v riešení
- Gemerské osvetové stredisko 6.-27.3. DTKG Rožňava – uskutočnené otvorenie výstavy 6.3.2020
AMFO - KS a výstava amatérskej fotografie
/AMFO, 6.-8.11.2020/
1.6.11.6.-13.7.
Spišská Nová Ves
presun
23.7.-23.8.
SOS Spiš. N.V.
V. VLAŠICOVÁ
- Zemplínske osvetové stredisko MI, SO – 16.4. – 13.5. Galéria ZOS Michalovce
- Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec 6.4.-30.4.
- Gemerské osvetové stredisko 1.-20.4. DTKG Rožňava
- Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria súťaž v riešení
- Spišské osvetové stredisko - online
JAZYKOM TANCA - krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení
/Jazykom tanca, 13.-15.11.2020/
15.5.21.6.
Košice, Divadlo GRAND
presun
20.9.
KCÚBaR
L.HYBLÁROVÁ, M. SVOREŇOVÁ
- Gemerské osvetové stredisko - 25.4. Rožňava
- Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (Košice a Košice-okolie) 17.5. Kulturpark, Košice
Regionálne súťaže zrušené, prihlasovanie priamo do krajského kola
SÁROVA BYSTRICA – krajská postupová súťaž mladých moderátorov
/Sárova Bystrica/
20.10.5.11.2020
Michalovce
bez meny
ZOS Michalovce
L.VETRECINOVÁ
Prihlasovanie účastníkov je priamo do krajského kola súťaže

Termín krajskej postupovej súťaže – Hvezdárne v pôsobnosti KSK

Čo vieš o hviezdach? 30. ročník vedomostnej astronomickej súťaže10.4.28.4.,29.4.,30.4.2020

Vedecká knižnica Košice

nový termín v riešení podľa pokynov SUH
Krajská hvezdáreň Michalovce
Z. Komárek

Okresné/regionálne kolá:
- Hvezdáreň Medzev: 18.3.2020
- Hvezdáreň Rožňava: 26.3.2020
- Úsek astronómie Trebišov: 18.3.,19.3.,20.3.2020
- Hvezdáreň Michalovce: 31.3.2020
- Domino Košice: 13.3.,17.3., 19.3.2020
Okresné kolá boli zrušené. SÚH Hurbanovo nespresnilo ďalší postup. SUH plánuje organizovať celoslovenské kolo

Termíny regionálnych/okresných postupových súťaží – Hvezdárne v pôsobnosti KSK

Vesmír očami detí XXXV. ročník výtvarnej astronomickej súťažeIba celoštátne koloOkresné/regionálne kolá:
- Hvezdáreň Medzev: 25.3.2020
- Hvezdáreň Rožňava: 1.4.2020
- Úsek astronómie Trebišov: 12.3.2020
- Hvezdáreň Michalovce: 13.3.2020
- Domino Košice: 20.3.2020
Vyhodnotenie prác sa realizovalo/ zasadnutie poroty
Vernisáže a dovzdávanie cien sa nerealizovalo pre zákaz platný od 10.3.2020.
Víťazné práce boli zo všetkých astronomických zariadení poslané do SÚH Hurbanovo na celoslovenské hodnotenie