Informácie k súťažiam v oblasti tradičnej ľudovej kultúry

Súhrnné informácie k súťažiam v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum pre 2020:

ŠAFFOVA OSTROHA
súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ZRUŠENÁ

JAZYKOM TANCA
súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení PRESUNUTÁ NA ROK 2021

VIDIEČANOVA HABOVKA
súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí PRESUNUTÁ NA ROK 2021