Informácie k súťažiam v oblasti tradičnej ľudovej kultúry

Súhrnné informácie k súťažiam v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum pre 2020:

ŠAFFOVA OSTROHA
súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ZRUŠENÁ

JAZYKOM TANCA
súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení

  • Regionálne kolá ZRUŠENÉ
  • Krajské kolo sa bude konať v septembri 2020 v Košiciach (Divadlo GRAND), možnosť prihlásiť sa najneskôr do 15.8.2020 cez elektronický systém Národného osvetového centra, organizátor: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
  • Celoštátne kolo sa bude konať 13. – 15. novembra 2020 vo Zvolene, organizátor: Podpolianske osvetové stredisko

VIDIEČANOVA HABOVKA
súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

  • Regionálne kolá sa posúvajú na jeseň 2020 (október, november 2020), organizátor: jednotlivé osvetové zariadenia Košického kraja
  • Krajské kolo sa bude konať najneskôr do polovice decembra 2020 v Košiciach, organizátor: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
  • Celoštátne kolo sa bude konať 6. – 7. februára 2021 v Habovke, organizátor: Oravské kultúrne stredisko 

Ďalšie informácie môžete nájsť usmerneniach Národného osvetového centra.