Rúška od nás

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, zariadenie Košického samosprávneho kraja, reagovalo na výzvu Dobrovoľníckeho centra Košického kraja a zapojilo sa do výroby ochranných rúšok. Zamestnanci kultúrneho centra vyrobili jednorazové rúška z papierových kuchynských utierok s použitím kancelárskych gumičiek a lepidla alebo lepiacej pásky. Využiteľnosť takýchto rúšok je všestranná, okrem zdravotníctva.

Zamestnanci kultúrneho centra okrem toho vo vlastnej réžii šijú opakovane použiteľné bavlnené ochranné rúška. Na výrobu používajú napríklad zvyšky látok, ktoré majú v domácnosti. Začiatkom apríla odovzdali na Odbor kultúry a cestovného ruchu KSK 35 ochranných rúšok, ktoré svojpomocne ušili. Kultúrne centrum k podobnej aktivite vyzvalo aj folklórne kolektívy a jednotlivcov združených v Platforme tradičnej ľudovej kultúry. V prípade, ak majú k dispozícii látky môžu ich poskytnúť krajským dobrovoľníkom alebo Košickému samosprávnemu kraju. Župa vyrába rúška vďaka zamestnancom a klientom v sociálnych zariadeniach aj zamestnancom škôl, ktorí takto využívajú prácu z domu. Na výzvu KCÚBaR už reagoval DFS Hanička, ktorá dodala látku, pôvodne určenú na zhotovenie krojových súčiastok.

Ak aj vy doma šijete alebo budete, a neviete kam je možné rúška odniesť, môžete kontaktovať Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (dckk@dckk.sk , t.č. 905 601 861) a priamo s nimi sa už dohodnete na ďalšom postupe. Po rúška si prídu, stále ich potrebujú.

Veľmi pekne ďakujeme