Staň sa ilustrátorom IX. – súťaž pokračuje

Dňa 5.10.2020 porota vyhodnotila výtvatno-literárne práce projektu: Staň sa ilustrátorom IX. Celkovo sa zapojilo 5 subjektov so 76 prácami. Práce boli nápadité, použili rôzne výtvarné techniky. Ilustrácie ku prečítaným 65 knihám boli výstižné, niektoré knihy sa opakovali. Prehliadku výstavy, ktorá je od 5.10.2020 prístupná v priestoroch Hvezdárne a planetária verejnosti počas otváracích hodín hvezdárne zabezpečíme do konca roku 2020. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční podľa dohody s jednotlivými školami, aby sme dodržali všetky opatrenia v súvislosti s pandémiou.

Prezenčná listina

Projekt „ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.


Do 30.9.2020 je možné doručiť práce ku literárno-výtvarnej súťaži Staň sa ilustrátorom IX. do hvezdárne a planetária Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev osobne, poštou, prípadne ich doručiť do Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Pre opatrenia v súvislosti s Covid-19 bola Hvezdáreň a planetárium Zatvorená od 9.3. do 31.5.2020 a súťaž sa nemohla dokončiť. Požiadali sme Fond na podporu umenia / FPU/ o predĺženie termínu trvania projektu. FPU vyhovel žiadosti, ponúkame možnosť školám, ktoré sa do aktivity zapojili, aby zaslali práce, ktoré už mali hotové, prípadne, aby ich dokončili. Propozície k súťaži sú platné, len je zmena termínu zaslania prác a vyhodnotenia. Vyhodnotenie – zasadnutie poroty bude 6.10.2020, následne  budeme všetky školy  informovať, ako prebehne odovzdávanie cien. 

Tešíme sa na krásne práce a prečítané knihy. 

Ballaschová – Hvezdáreň a planetárium Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev, kontakt: 055/466 36 75, 0917 178 276, olga.ballaschova@kcubar.sk