Deň hrania vo Hvezdárni a planetáriu Medzev 25.9.2020

Piatok  od 9:00 h do 13:00 h.

Na podujatie je nutné sa vopred prihlásiť z kapacitných dôvodov, vstupné: 1 KP alebo 1 euro na dieťa.

Naša hvezdáreň spolupracuje už niekoľko rokov s OZ Vedecká hračka. V spolupráci s OZ zorganizovala interaktívnu výstavu na tému: Voda, zakúpila vedecké hračky s ktorými sa “zahralo” veľa detí a dospelých.  Vedecké hračky fungujú na fyzikálnych a chemických princípoch. Je to “škola hrou” v pravom slova zmysle.  V tomto roku sme sa rozhodli zapojiť do Dňa hrania na Slovensku, tešíme sa na Vás!