Verejné pozorovania oblohy počas letných mesiacov mimo budovy hvezdárne

V letných mesiacoch sme sa rozhodli realizovať denné a večerné pozorovania oblohy mimo budovy hvezdárne na verejných priestranstvách po dohode s p. primátorom mesta Medzev  Mgr. Smoradom.

Denné a večerné pozorovanie sme realizovali aj vo Veľkej Ide, kde nám prialo počasie a mali sme veľký počet pozorovateľov v rámci Putovného festivalu, ako sprievodné podujatie k festivalu.

Denné pozorovanie Slnka sa stretlo s veľkým záujmom hlavne detí, popri pozorovaní solárnym ďalekohľadom LUNT 50, kde bolo možné vidieť slnečné erupcie sme pozorovali Slnko aj ďalekohľadom DOBSON 150/900, kde boli viditeľné slnečné škvrny. Slnko pozorovali aj „slnečnými okuliarmi“ s astrofóliou, vyskúšali si aj fungovanie solárnych hračiek.

Niektoré rodiny sa rozhodli po pozorovaní Slnka navštíviť osobne našu hvezdáreň, získali sme nových návštevníkov.

Večerné pozorovanie oblohy občas komplikovalo počasie. Fanúšikovia večernej oblohy mohli vidieť Mesiac, Saturn, Jupiter s „mesiačikmi“. Novinka, pozorovanie oblohy priamo na námestí Medzeva a na Sídlisku Mladosť v Medzeve mala pozitívne ohlasy a rozhodli sme sa v nej pokračovať aj naďalej v prípade priaznivého počasia.

Spolu sme zorganizovali  10  pozorovaní, návštevnosť všetkých pozorovaní bola 533 osôb.