Akvárium

Tvorbu významného košického výtvarníka a grafika Milana Bandurčina si budú môcť záujemcovia pozrieť od 18. novembra vo Výmenníku Štítová.

Autor svoju tvorbu prezentuje už dlhé roky na rôznych výstavách a súťažiach neprofesionálnej aj profesionálnej výtvarnej tvorby, kde získal viacero ocenení.

Tvorba Milana Bandurčina sa vyznačuje osobitým rukopisom s vnútorným prežívaním sveta prostredníctvom surreálnej symboliky. Do svojich obrazov často ukladá rôzne písomné posolstvá. Je predovšetkým kresliar s vycibrenou technikou, ktorú rozvíja v kresbe tušom, ceruzkou a v grafických technikách ako je mezotinta a suchá ihla. V posledných rokoch prevláda v jeho tvorbe maľba na plátno. Napriek vplyvu počítačových techník, zostáva verný klasickým výtvarným disciplínam.

Vernisáž výstavy pod názvom Akvárium sa uskutoční dňa 18.11. o 17.00 vo Výmenníku Štítová a potrvá do 5.12.

Katalóg