Prechod planéty Merkúr popred slnečný disk 11.11.2019

Dňa 11.11.2019 v čase od 13:30 h pracovníci Hvezdárne a planetária pripravia pozorovanie „ Minizatmenia Slnka“ pred kostolom v Medzeve len v prípade priaznivého počasia na pozorovanie. Tento jav sme naposledy pozorovali 9.5.2016 v nádhernom počasí a za veľkého počtu návštevníkov.

Najbližšie bude prechod Merkúra popred Slnko pozorovateľný 13.11.2032.
Viac info: https://noizz.aktuality.sk/news/prechod-merkura-pred-diskom-slnka/658fllt

Pozorovanie pre záujemcov bude zdarma.