Európska noc výskumníkov – Veda hrou

Európska nov výskumníkov 2019 a Veda hrou vo hvezdárni a planetáriu Medzev

ENV 2019 sa konala v dňoch 26.9. a 27.9.2019.

26.9.2019 mal prednášku p. Michal Vojsovič zo SOS-y o Apolle s názvom  (Ne) veľký krok pre človeka

Stanovište s ďalekohľadmi a solárnymi „hračkami“ mal na starosti p. Igor Tymczák z CVČ Košice, po oba dni nám prialo počasie, tak si všetci účastníci ENV mohli pozrieť Slnko priamo. Slnko ako zdroj ekologickej energie – mohli si na solárnych „hračkách“ priamo vyskúšať.

Stanovište na pokusy so „Suchým ľadom“ zabezpečoval p. Čabala  – návštevníkom ENV sa veľmi páčili ukážky, pre mladších bol najefektnejší „ Hrnček var!“

Stanovište s Vedeckými hračkami a pokusy vo vákuu, pokusy na demonštráciu veternej energie – ako ďalšej ekologickej energie viedol p. RNDr. Ľubomír Mucha z CVČ Košice.

Stanovište s Hmlovou komorou zabezpečoval p. RNDr. Ivan Kimák.a p. Tomáš Čabala.

Stanovište s ukážkami svetelných efektov, levitácie, rozkladu svetla viedol vo štvrtok p. RNDr. Ivan Tronov z UPJŠ Košice a v piatok p. RNDr. Kimák.

V piatok 27.9.2019 mal dve prezentácie Kúzelnej fyziky p. Mgr. Michal Figura, fyzkálna hra so zaujímavým komentárom, ktorá zapojila do ukážok aj publikum sa stretla s veľkým záujmom prítomných.

Všetci návštevníci ENV absolvovali všetky stanovištia.

Poďakovanie patrí p. Doc. RNDr. Mariánovi  Kirešovi, PhD. vedúci oddelenia didaktiky fyziky, PF UPJŠ Košice za zapožičanie pomôcok na experimenty, zabezpečenie prednášateľa p. Tronova, RNDr. Alexander Dirner, CSc. Ústav fyzikálnych vied UPJŠ Košice za odbornú pomoc. Poďakovanie patrí p. Ing. Zemanovi za zabezpečenie fotodokumentácie a pri organizovaní podujatia. Veľké poďakovanie za pomoc pri dovoze a odvoze pomôcok, prednášateľov a technickom zabezpečení podujatia patrí p. RNDr. Kimákovi.

Počas oboch dní bola na podujatí prítomná mestská TV Moldava n/Bodvou, zabezpečí reportáž v TV magazíne.

Na ENV vo Hvezdárni a planetáriu sa zúčastnili deti z MŠ Medzev, žiaci z ZŠ Medzev, ZŠ Raslavice, ZUŠ Medzev, študenti z SOŠ Moldava nad Bodvou a ich detašovaných pracovísk, Gymnázium Š. Moysesa Moldava nad Bodvou  a dospelí návštevníci z okresu Košice-okolie. 26.9. štvrtok: MŠ 35 detí, ZŠ 51 žiakov, SŠ 20 študentov, ZUŠ 15 detí. 27.9.2019 piatok: ZŠ 141, SŠ 25. Dospelí počas oboch dní: 20.


V dňoch 26.9. a 27.9.2019 sa uskutoční vo hvezdárni a planetáriu Medzev Európska noc výskumníkov, pestré, poučné, zábavné a hlavne neopakovateľné podujatie pre žiakov, pre rodiny s deťmi a všetkých, ktorí sa chcú niečo naučiť, či overiť si v praxi, že fyzika funguje. Tešíme sa na Vás!

Veda hrou je súčasťou projektu Kultúru a vedu do regiónu! „Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.