ESENCIA – KLENOTY KRAJA

Antológia folklóru Košického kraja

Termín:  23.11.2019
Miesto:  Divadlo GRAND, Košice

Predaj vstupeniek na Galaprogram

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického kraja, organizuje podujatie ESENCIA – KLENOTY KRAJA,  prehliadku tvorby folklórnych kolektívov, ktoré vyvíjajú svoju činnosť prevažne na  území Košického samosprávneho kraja.

Prehliadka prezentuje a mapuje súčasnú scénickú tvorbu, porovnáva autentickú podobu tanečného folklóru  a jeho  štylizáciu, porovnáva choreografické smery. Vytvára  priestor  na   odborné hodnotenie a komunikáciu s odborníkmi  v danej oblasti, ponúka možnosť získať nové  vedomostí  a zručnosti.  

Vo večernom Galaprograme ESENCIA sa predstavia účinkujúci, ktorí prezentujú ľudovú tanečnú a hudobnú kultúru regiónov východného Slovenska: Marek Rudňanský a Soňa Rudňanská (Myslava, región Abov), rodina Topoľovských (Parchovany, región Zemplín), Lucia a Martina Jarošíkové (Margecany, región Spiš), Vladimír a Jana Vnenčákovci (Gemerská Poloma, región Gemer). Z kolektívov sa predstavia Detský folklórny súbor Hanička (Košice), Detský folklórny súbor Kelepelők, (Buzica), Detský folklórny súbor Kis Ilosvai a Apró Ilosvai (Veľká Ida), Mládežnícky folklórny súbor Želiezko (Košice), Folklórny súbor Hornád (Košice), Folklórny súbor Ilosvai (Veľká Ida), Ľudová hudba Hornád (Košice) a Pálházi Bence Bandája(Budapešť). V závere Galaprogramu uvedieme  tanečné divadlo KLENOTY KRAJA prezentujúce hodnoty nehmotného kultúrneho dedičstva regiónov Košického samosprávneho kraja. Päť tanečných párov predstaví  v jednom celku regióny Gemer, Abov, Spiš, Zemplín a Medzibodrožie. Interpretmi sú  vybraní tanečníci   z viacerých folklórnych  kolektívov  z východoslovenského kraja a Slovenska:  z Folklórnych súborov Hornád, Borievka, Ilosvai, Borostyán a hosťujúceho tanečného zoskupenia Bardfa. Program vznikol v rámci prezentácie nášho kraja počas MS v ľadovom hokeji 2019. 

Scenár, réžia, choreografia: Mgr. art. Vladimír Michalko, Hudba: Mgr. Michal Noga. 

Režisérom celého Galaprogramu ESENCIA je Mgr. art. Pavol Pitoňák. 

Súčasťou podujatia je odborný seminár s etnologičkou Mgr. Danou Kľučárovou, PhD. Témou bude rozprava   o choreografickej tvorbe, o tradícií, tradovaní  a súčasnom stave tanečného repertoáru v niektorých obciach východného Slovenska. O informácie z vlastných  výskumov   a s vlastnými skúsenosťami  v tejto oblasti  sa podelia Mgr. Vladimír Vnenčák, PhD., Jozef Topoľovský s rodinou, Marek Rudňanský, Lucia a Martina Jarošíkové.

Podujatie uzatvorí Tanečný dom s tanečnou zábavou v reštaurácii Capitol.

Tanečnými lektormi budú manželia Vnenčákovci, Zsófia Kupecová a Miki Szabó.

DIVADLO GRAND

Odborný seminár
15,00 – 17,00 hod., Estrádna sála

GALAPROGRAM  ESENCIA – KLENOTY KRAJA
18,00 – 20,00 hod, Divadelná sála

Tanečný dom a zábava
20,00 – 24,00 hod.,
Reštaurácia CAPITOL

Vstup:
Galaprogram: 8€ (predaj vstupeniek cez www.ticketportal.sk)

Seminár, tanečný dom a zábava: voľný vstup

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.