Slovenský kozmonaut I. Bella deň v Medzeve

Deň s kozmonautom Ivanom Bellom v Medzeve

Po namáhavom dni v Košiciach sa prvý a zatiaľ jediný slovenský kozmonaut I. Bella presunul 10.10.2019 vo večerných hodinách do Medzeva, kde si prehliadol Hvezdáreň a planetárium, po večeri sa ubytoval v penzióne SOKOL. Ráno 11.10.2019 absolvoval oficiálne prijatie na pôde mesta Medzev u p. primátora Mgr. M. Smoradu. Dopoludnia mal prednášku spojenú s besedou pre školy, v prednáškovej miestnosti Hvezdárne  sa tiesnilo viac ako 100 záujemcov o priame stretnutie s kozmonautom. Žiaci ZŠ a študenti SŠ aktívne počúvali, dosvedčili to ich zaujímavé otázky, na ktoré sa im dostala ešte zaujímavejšia odpoveď. Priebeh stretnutia zaznamenala Moldavská mestská TV. Po diskusii sa záujemcovia mohli s p. Bellom odfotiť a dostali „podpis karty“ s dátumom podujatia a menom záujemcu o podpis. I. Bella mal možnosť priamo pozorovať Slnko solárnym ďalekohľadom a neformálne sa porozprávať so zamestnancami . Po obede nasledovala prehliadka Hámru v Šugove s výkladom histórie Medzeva a kováčstva. P. Jakob Eiben, jediný žijúci kováč, ktorý vie Hámor aj opraviť ukázal, ako sa vyrobí rýľ, ktorý od MsPS mesta Medzev  a p. E. Kováča dostal p. I. Bella do daru. Od 16:00 h bola beseda na Historickej sále Meštiackeho domu v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a mestom Medzev, kde po prednáške bola beseda spojená s premietaním autentických fotografií z prípravy, letu a z pristátia z r. 1999. Prítomná bola RTVS, ktorá urobila aj interview, Mestská Moldavská televízia robila záznam, ktorý spracuje na dokument pre nekomerčné používanie vo Hvezdárni, zabezpečí ho pre Hvezdáreň bezplatne. I. Bella sa zapísal do Pamätnej knihy mesta Medzev. Podujatie pre širokú verejnosť sa podarilo zorganizovať v spolupráci s mestom Medzeva a MsKS Medzev, ďakujeme primátorovi mesta Medzev p. Mgr. Smoradovi a p. I. Horváthovej, vedúcej MsKS. Prítomný na Historickej sále bol aj p. RNDr. Kimák, p. M. Vojsovič, p. P. A. Horňák, novinári a reportéri. Podujatie pomohol zabezpečiť p. M. Vojsovič, pracovník Slovenského rozhlasu a člen SOS-Y. Reklamu podujatiu sme zabezpečili cez mestský rozhlas Medzev, cez obecné rozhlasy, cez plagáty, pozvánky, cez weby miest a obcí v okrese Košice-okolie, cez tlačové správy a web KSK. Veríme, že takýchto neopakovateľných stretnutí s osobnosťami, akým je p. I. Bella sa nám podarí uskutočniť viac. 


Dňa 11.10.2019 strávi prvý Slovenský kozmonaut I. Bella deň v Medzeve. Veríme, že jeho rozprávanie priláka do mesta Medzev veľa návštevníkov. Komentovaná beseda prinesie odpovede na zvedavé otázky. Podujatie pomohol zorganizovať p. Michal Vojsovič zo SOS-Y. Za spoluprácu pri organizovaní podujatia ďakujeme p. primátorovi mesta Medzev Mgr. Smoradovi a Mestskému kultúrnemu stredisku v Medzeve. Tešíme sa na Vás!