Chodúľové divadlo Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia v základných školách

Dňa 26. júna 2019 sa nám podarilo spríjemniť dopoludnie študentom troch základných škôl v regióne a urobiť ho trochu úchvatnejším. Tie tri školy boli: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským (Moldava nad Bodvou, Československej armády 15) Materská a základná škola s vyučovacím jazykom maďarským (Peder) Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským (Nižný Lánec) Veľké ĎAKUJEM patrí chodúľovému divadlu Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia. Počas vynikajúcej produkcie sme sa aj my výborne bavili 🙂