Sprievodný program na Dni mesta Medzev

Vyhodnotenie Sprievodných podujatí v rámci Dní mesta Medzev

V sobotu 13.7.2019 sme mali vo hvezdárni a planetáriu DOD. Pre návštevníkov sme pripravili zaujímavý program pre všetky vekové kategórie. Navštívili nás aj zahraniční návštevníci, vek návštevníkov bol od 1 roka do 85  rokov, teší nás, že si k nám našli cestu a strávili u nás čas.

Ponúkli sme odborné /O Vesmírnom počasí/ a hlavne umelecké výstavy na prezentáciu neprofesionálnych umelcov, pozorovanie Slnka, vstupy do PLANEÁRIA, detské astronomické tvorivé dielne, fotostenu, kde sa deti mohli stať kozmonautmi.

Vystavovatelia: Vladka Schmérová – ručne robené šperky a prírodná kozmetika, Milan Flegner – ručne vyrezávané drevené výrobky do kuchyne, Patrik Nižník – lovecké nože s koženými puzdrami  – ručná práca, Dr. František Göbl – obrazy a Aršíky, dopisnice, známky, Alexandra Dzurovčinová – obrazy, Sóphia Dzurovčinová – obrazy, Mariana Quallichová – obrazy. Spoločná výstava ručných výrobkov /pieskový obraz, výrobky z hliny, pletené výrobky, čipky, pedig, výrobky zo skladaného papiera a skladanej stuhy, výrobky – hračky z dreva, prútené výrobky/ z Medzeva a okolia. Priestor pre vystavovateľov sme vo hvezdárni a planetáriu Medzev ponúkli bezplatne. Vernisáž slávnostne otvoril p. primátor mesta Medzev Mgr. Matej Smorada.

Každoročne sa Hvezdáreň a planetárium Medzev spolupodieľa na sprievodných akciách v rámci Dní mesta Medzev. Získame tým nových návštevníkov a hlavne veľké množstvo zahraničných návštevníkov hvezdárne. Spropagujeme našu činnosť a nadviažeme nové kontakty, prípadne pozveme na naše nasledujúce podujatia. Tešíme sa na Vás všetkých!