Klenoty Košického kraja

Pod názvom Klenoty Košického kraja si v  priestoroch Gemerského osvetového strediska v Rožňave môžu návštevníci pozrieť výstavu, ktorá  ponúka výber fotografií a obrazov z medzinárodných plenérov organizovaných KCÚBaR Moldava nad Bodvou. Záujemcovia si ju môžu pozrieť od 16. júla do 16. augusta 2019.

Výstava z medzinárodných plenérov fotografov a výtvarníkov v Dome tradičnej kultúry Gemera

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave (GOS) a Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) v Moldave nad Bodvou – kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja – pripravili pre priaznivcov fotografie a výtvarného umenia výstavu diel z medzinárodných plenérov, ktoré sa konali v rokoch 2014 až 2018 na rôznych miestach Košického kraja. 

Na Turnianskej vínnej ceste, Jablonov nad Turňou, 2014 (okres Rožňava)
medzinárodný plenér pre fotografov
Poklady stredovekého umenia v oblasti Slovenského Rudohoria, Krásnohorská Dlhá Lúka, 2016 (okres Rožňava)
medzinárodný plenér pre fotografov
Poklady južného Zemplína, Viničky, 2017 (okres Trebišov)
medzinárodný plenér pre fotografov

Účastníci plenérov navštívili množstvo zaujímavých kultúrno-historických pamiatok, z ktorých viaceré patria do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Cieľom podujatí bolo umeleckou formou zachytiť a zdokumentovať cez hľadáčik objektívu kultúrne a prírodné bohatstvo nášho kraja. Za účasti fotografov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska ale aj Košíc sa podarilo v priebehu niekoľkých rokov vytvoriť kolekciu fotografií, ktoré zachytávajú tie najzaujímavejšie skvosty v jednotlivých regiónoch Košického kraja. V okrese Rožňava a Košice-okolie to boli kostolíky z obdobia stredoveku nachádzajúce sa v obciach Čečejovce, Turňa nad Bodvou, Peder, Plešivec, Ochtiná, Koceľovce, Štítnik a Lúčka. Niektoré z týchto objektov v sebe skrývajú aj nádhernou freskovú výzdobu.

Účastníci  medzinárodného workshopu výtvarníkov pod názvom Podoby tvorivosti (Zlatá Idka, 2018) sa vo svojich dielach inšpirovali abovskou ornamentikou, ktorá patrí medzi bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry v Košiciach a okolí.

Výstava pod názvom Klenoty Košického kraja ponúka návštevníkom výber fotografií a obrazov z plenérov, ktorých organizátorom bolo KCÚBaR Moldava nad Bodvou. Záujemcovia si ju môžu pozrieť od 16. júla do 16. augusta 2019 v priestoroch Gemerského osvetového strediska v Rožňave (Betliarska 8) v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod., alebo po dohode na tel. čísle 0915 884 135.

Informácie: Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava