Staň sa požiarnikom VIII.

Staň sa požiarnikom VIII.  je súťaž, ktorú organizujeme spolu s DHZ Medzev, s ÚzO Košice-okolie. Súťaž  výtvarná, v tomto roku s témou: Zápalky v rukách detí a literárna: Ochrana pred požiarmi očami detí. Do výtvarnej sa zapojilo 22 subjektov, zaslali nám 293 prác detí vo veku od 3 do 16 rokov. V literárnej súťaži sme dostali 14 prác / próza aj poézia/. Víťazné práce sme zaslali do DPO SR Bratislava. Veríme, že budeme úspešní. Slávnostnej vernisáže výstavy sa zúčastnilo 108 návštevníkov a hosti, kde bolo ocenení všetci víťazi.

Prezenčná listina z vyh. ochrana pred požiarmi očami detí 2019

Prezenčná listina z vyh. staň sa požiarnikom 2019


Už osem rokov hvezdáreň a planetárium v spolupráci s DHZ Medzev robí oblastné kolá dvoch celoslovenských súťaží: výtvarnej a literárnej, ktorých vyhlasovateľom je DPO SR Bratislava. Víťazí postupujú na celoslovenské kolo, prajeme im veľa úspechov. Vernisáž výstav bude spojená s odovzdávaním cien víťazom v oboch súťažiach za prítomnosti hasičov.