REC-PLAY 2019

VÝSLEDKY REC-PLAY 2019

Prehliadka videotvorby mladých REC -PLAY 2019 ponúka aj tento rok dvadsiatku zaujímavých hraných aj animovaných filmov, dokumentov, ale aj experimentov. Záujemcovia si môžu prísť 9. marca 2019 vychutnať dvojhodinový „maratón“ premietania nekomerčných filmov do Tabačky Kulturfabrik v Košiciach.

PREHLIADKA VIDEOTVORBY MLADÝCH REC -PLAY 2019

je regionálnou postupovou prehliadkou amatérskej filmovej tvorby, ktorá dáva možnosť prezentácie a uplatneniu umeleckej kreativity a technických zručností tvorcom filmových diel z Košíc a okolia. Súťažná prehliadka sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách.

Tabačka Kulturfabrik v Košiciach už niekoľko rokov poskytuje výborné zázemie pre toto podujatie, ktoré sa uskutoční už o pár dní, 9. marca 2019 so začiatkom o 9.30. Organizátorom súťažnej prehliadky je Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Do súťažnej prehliadky sa tentokrát prihlásilo 13 autorov a 3 kolektívy s celkovým počtom 21 filmov, medzi ktorými nechýbajú hrané, ale aj animované filmy, experimenty aj dokument. Najpočetnejšie je zastúpená súťažná kategória autorov od 16 do 21 rokov, do ktorej sa zapojili študenti Školy úžitkového výtvarníctva, Strednej súkromnej umeleckej školy filmovej, Základnej umeleckej školy na Bernolákovej v Košiciach, ale aj jednotlivci, pre ktorých sa filmovanie stalo záľubou.

V kategórii do 16 rokov upútajú svojou animovanou tvorbou  už tradične deti z Detskej filmovej spoločnosti pri CVČ Domino v Košiciach.

Po projekcii filmov sa približne od 13.00 uskutoční vzdelávacia časť pozostávajúca z hodnotenia filmov trojčlennou odbornou porotou, ktorá odporučí najlepšie diela na postup do krajského kola súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA do Rožňavy. Najúspešnejšie snímky budú Košický kraj reprezentovať  na celoštátnej prehliadke v júni v Nitre.

Všetkých záujemcov a  priaznivcov nekomerčných filmov srdečne pozývame na prehliadku REC-PLAY 2019, ktorá poskytne nezabudnuteľný zážitok v rámci dvojhodinového „maratónu“ premietania zaujímavých videofilmov.

REC – PLAY 2019

Tabačka Kulturfabrik, Košice  9. marec 2019

PROGRAMOVÝ LETÁK

Kategória  : autori od 16  do 21 rokov

Hraný film

Aneta Fabianová : POCIT, 11:16
Ako zachytiť pocit, ktorý možno nikdy neexistoval?

Zsolt Kupec: NONSENSE, hraný film, 6:15
Nonsense znamená nezmyselnosť, hlúpe správanie. Tieto pojmy charakterizujú prítomnosť nášho sveta. Myslíme tým klamstvo a vplyv médií, ako nám „vtláčajú do hlavy reklamy“. Ľudia ak nebudú čeliť sami sebe, budú ľahko ovplyvniteľní, nakoniec nastane úplná mozgová smrť.

Experiment

Diana Kozáková : DECEIT OF CONFISION, 1:05
Minúta vášho žvota.

Monika Budaiová: HA-A!, 1:13
Čisto. Abstraktná. Čiernobiela. Animácia

Hraný film

Tomáš Bucher : RANNÉ PREBUDENIE, 5:00
Naozaj iba ranné prebudenie?

Oliver Davitko : TICHO, 2:37
Video symbolizuje vzťah medzi životom a smrťou a tenkú hranicu medzi nimi.

Tomáš Bucher : NÁPAD, 6:36
Deadline sa blíži a vy stále a stále nič nemáte.

Kategória  : autori do 16 rokov

Experiment

Detská filmová spoločnosť CVČ Košice : PRAXINOSKOP, 2:16
Jedlo sa zjedlo samo, šušlavá mušľa pošla, žltačkou prešla pošta a Mesiac čiernou bránou…

Animovaný film

Detská filmová spoločnosť CVČ : PIXEL MAPING, 2:21
Jeseň je najfarebnejšie ročné obdobie. A my už vieme ako na to…

Detská filmová spoločnosť CVČ : MICKEY MYŠ ?, 1:17
Inšpiráciou pre vznik kreleného myšiaka Mikyho bola obyčajná myš. Alebo nie?

Tvorivá skupina Čierne prsty ZUŠ Bernoláková: Čierne maľovánky, 2:40
Animácia siluetovej maľby.

Kategória  : autori od 16  do 21 rokov

Dokument

Kristína Horinková: 2 TÝŽDNE NA ULICI, 11:55
Odhodlali by ste sa stráviť 2 týždne na ulici a na chvíľu okúsiť život človeka bez domova? Traja mladí študenti sa rozhodli takto stráviť 2 týždne, aby vyšli zo svojej komfortnej zóny a zažili nový pohľad na svet. Stretli sa a rozprávali s ľuďmi, s ktorými inokedy nemali možnosť, v prostredí, ktoré im dovtedy bolo neznáme. Ich pocity a skúsenosti pred a po zachytáva tento krátky dokumentárny film.

PRESTÁVKA 15 minút

Kategória  : autori od 16  do 21 rokov

Animovaný film

Monika Budaiová: F31, 2:35
Projekt F31 vznikol ako reflexia na tému “Identita”. Animácia ladená do subjektívnych asociácií, ktoré majú spolu so zvukovou stopou vyvolať v divákovi rušivú a hĺbavú vnútornú atmosféru

Tvorivá skupina Prváci ŠUV Jakobyho: PF 2019, 0:23
Čo nám prinesie nový rok ?

Samuel Andraško: GUSTAV AND GUNTER A BTTLE IN THE BOOK, 2:16
Gusav a unter hrdinovia knihy bojujú medzi riadkami.

Hraný film

Arthur Maurer : INGRATUS, 23:46
Otec a Syn sú dvaja osamelí cestovatelia. Ich náročné životné podmienky sa každým dňom zhoršujú, podobne ako aj ich vzťah. Budú mať čas vyriešiť svoje spory, alebo ich vzťah zanikne pod chladným snehom? Ingratus je príbehom o tenkej hranici medzi láskou a nenávisťou.

Animovaný film

Gabriel Nagypál: BLUE B, 1:27
Modrá je dobrá.

Mário Smoliga: FILMÍK, 0:59
Krátky príbeh o vášni jedného psíka.

Veronika Verbovská: ROD CORVUS, 5:18
Čo chceme vedieť o havranovi, vrane, kavke a krkavcovi.

Tamara Čarná: MÚDRY MAŤKO A HLUPÁCI, 2:35
Moja verzia našej tradičnej rozprávky.

Milan Nedbálek : SUSEDIA 3:09
Jeden večer s obyvateľmi paneláku.

PROGRAM :

9.30   – 12.00 otvorenie prehliadky REC-PLAY 2019, projekcia filmov
12.00 – 12.45  obedňajšia prestávka pre autorov, zasadnutie poroty
12.45 – 13.45 rozborový seminár pre autorov s členmi poroty
14.00  vyhlásenie výsledkov, odovzdanie ocenení

ZÁVER

ODBORNÁ POROTA :

predseda – Peter Šimkanin,
členovia –  Natália Brzáčová, Marko Popovič

Do súťaže REC-PLAY 2019 bolo  prihlásených 21 filmov od 13 autorov a 3 kolektívov.
Termín krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA  v Rožňave  – 13.4.2019
Termín celoštátnej súťaže CINEAMA v Galéria Mlyny Cinemas, Nitra – 7.-9.6.2019