Mladí filmári z Košického kraja žali úspechy

 

Každoročne organizovaná postupová súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby pod názvom CINEAMA si získala svojich priaznivcov nielen z radov filmárov, ale aj divákov nekomerčných filmov. Tohoročný 28.ročník celoštátnej súťaže sa konal v Bardejovských kúpeľoch v termíne od 25.- 26. septembra 2020. Z jednotlivých regionálnych kôl a krajského kola, ktorých organizátormi boli kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Rožňave, bolo do najvyššieho kola nominovaných 94 filmov, z toho 16 z nášho kraja. Naši filmári si z tohoročnej súťaže odniesli 8 ocenení.

Najväčšie zastúpenie s dominantnou animovanou tvorbou sme mali v kategórii autorov do 16 rokov a od 16 do 21 rokov. 

Odborná porota ocenila 2. miestom animáciu Na stole  11 ročnej  Barborky Brindžákovej z Košíc. Svojim spracovaním zaujal porotu aj hraný film Čertova skala, ktorého autormi boli žiaci Cirkevnej spojenej školy bl. Sáry Salkházy v Moldave nad Bodvou z okresu Košice-okolie.  Na tejto prestížnej súťaži bol ich film ocenený taktiež 2. miestom. Zo získaného Čestného uznania za animovaný film Džungľa sa aj tento rok tešili deti z Detskej filmovej spoločnosti (pri CVČ v Košiciach).  Cenu si prišli na pódium prevziať osobne z rúk generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave Erika Kriššáka a predsedníčky poroty Marky Staviarskej. Čestné uznanie putovalo aj do okresu Rožňava Damiánovi Takáčovi za reportáž  Nezabudnite zostať pozitívni. 

Nielen tí najmladší, ale aj tínedžeri zožali úspech za snímky, v ktorých nechýbala nápaditosť, tvorivý prístup ale aj kresliarska zručnosť. Radosť z úspechu pri preberaní Čestného uznania neskrývala ani Monika Budaiová z Košíc za animovaný film Spoj-enie. Čestné uznanie získal aj animovný film Priama čiara od Alexandry Hromjákovej. V tej istej vekovej kategórii udelila porota 2. miesto Diane Kozákovej z Košíc za experiment Telemea,  a Čestné uznanie  Adamovi Križovenskému za experiment Fisker.

Podujatie, ktoré je prezentáciou neprofesionálnej filmovej tvorby na Slovensku, napomáha vyhľadávaniu nových talentov a poskytuje tvorcom možnosti vzájomnej konfrontácie a inšpirácie. Rozborové semináre s členmi odbornej poroty, prebiehajúce na všetkých stupňoch jednotlivých kôl, prispievajú k rozvíjaniu vedomostí autorov, odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby, ale aj technického spracovania filmových diel. 

Okrem získaných ocenení, bola pre autorov už samotná nominácia filmov do celoštátneho kola či projekcia tých najlepších snímok na veľkorozmernom plátne v kine, odmenou pre tých najúspešnejších filmárov a zároveň výzvou naďalej rozvíjať svoje nápady a myšlienky vo filmovej tvorbe. 

Mgr. Helga Tomondyová,
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria