Goral na Gemeri

je názov výstavy, ktorú ponúkajú záujemcom o insitnú tvorbu kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. V spolupráci s K-13 pripravilo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria s Gemerským osvetovým strediskom výstavu insitného maliara Milana Kostura, ktorá bude širokej verejnosti sprístupnená od 20.10. 2020 vo Výmenníku na Štítovej v Košiciach.

Milan Kostur sa narodil v Červenom Kláštore v roku 1941, v súčasnosti žije a tvorí v Betliari. Maľovaniu a rezbárstvu sa začal naplno venovať po dosiahnutí dôchodkového veku. 

Od roku 2008 sa aktívne zúčastňuje výtvarných súťaží. Jeho úprimná tvorba žne úspechy a tak sa môže pochváliť každoročným postupom do celoštátneho kola neprofesionálnej výtvarnej tvorby a pravidelnými umiestneniami na krajských kolách súťaže Výtvarné spektrum.

Jedným z jeho najväčších úspechov je účasť na medzinárodnej výstave naivnej tvorby Naiva Bratislava 2019 a 2020 v Primaciálnom paláci a cena na celoštátnej súťaži Výtvarné spektrum 2011. Zúčastňuje sa tiež medzinárodných sympózií u nás aj v zahraničí.

Inšpiráciou v jeho tvorbe  sú spomienky na detstvo, rodina, dedina, kvety a príroda, ktorou je bezprostredne obklopený už od detstva. Z výtvarných techník prevažuje maľba temperou, olejom a akrylom. Jeho diela vynikajú farebným kontrastom pestro sa striedajúcej štruktúry krajiny, dedinskej architektúry s výjavmi z bežného života.

Autorská výstava Milana Kostura pod názvom „Goral na Gemeri“ je zostavená výberom diel z autorovej doterajšej tvorby. Môžeme na nej vidieť pre autora typické výjavy života na dedine a rázovité scenérie jeho rodiska na Zamagurí, oblasť Tatier, Betliara a Rožňavy.  Veľkou a komplexnou časťou celej tvorby autora sú kvety. 

O všestrannosti a tvorivosti autora svedčia aj jeho rezbárske diela, ktoré sú väčšinou inšpirované náboženským alebo slovenským ľudovým motívom.

Záujemcovia si môžu výstavu pozrieť do 5.novembra.