Folklórny park

Miesto: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Termín: 23.júna 2020

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, realizovalo podujatie Folklórny park v rámci projektu Kultúru a vedu do regiónu II. 

Oslovené boli základné školy aj návštevníci Kulturparku. Na podujatí sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ Gemerská, pre ktorých boli pripravené pestré aktivity. Zábavné školičky tanca a spevu s výučbou tancov z obcí Myslava (región Abov) a Rakovec nad Ondavou (región Zemplín) viedli lektori Marianna Svoreňová a Marek Rudňanský. Ukážky hudobného a tanečného  folklóru Abova pripravil DFS Hanička.  Celé podujatie sprevádzala ľudová hudba: Martin Harach (prim), Jakub Hudák (kontrabas), Daniel Falat (akordeón).  Deti sa dozvedeli zaujímavosti z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, prakticky si osvojili niektoré typy tancov, naučili sa spievať do tanca a „rozkázať“ si pred muzikou. Užili si pohybové aj zábavné aktivity s  náradím a s tradičnými  drevenými hračkami. Žiaci boli veľmi aktívni a bezprostrední, stretnutie  bolo veľmi príjemné, zábavné  a veríme že aj poučné. 

Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Na koniec tohto zvláštneho školského roka chceme deti niečim potešiť, zároveň ich niečo nové aj naučiť. Vrámci projektu Kultúru a vedu do regiónu II. máme pripravený Folklórny park so školou tanca (momentálne bezkontaktne), krátkym programom, tvorivými dielňami a zábavnými hrami. Všetko v duchu tradičnej ľudovej kultúry. Dúfam, že nám počasie dopraje, a budeme to vedieť uskutočniť v exteriéri.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.