OTVORENÝ folklórny PARK

Termín: 24.8. – 28.8. 2020

Miesto: Kasárne /Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 040 01

V letnom tábore sa zúčastnilo 30 detí vo veku od 8 do 15 rokov. Program im pripravilo 10 pedagógov, lektorov a asistentov, na zdravotný stav  dohliadala  zdravotníčka.

Účastníci sa stretávali  každý  deň v čase 8:00 – 16:30 hod. V tábore mali  zabezpečenú strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim.  Keďže bol tábor s folklórnou tematikou, stretli sa v ňom deti a mládež, ktoré  o  folklór  prejavujú  záujem a deti,  ktoré už majú  skúsenosť a kontakt s tradičnou kultúrou v rámci pravidelnej činnosti, alebo  iných  podujatí. Všetci sa navzájom  podporovali, pomáhali si, zabávali sa. Naučili sa niečo o kroji, o doplnkoch, výšivke, o ľudovom tanci, speve aj hudbe. Absolvovali zoznamovacie a zábavné hry,  súťaže , učili sa tanečné hry, základné  tanečné motívy a regionálne tance. Niektorí sa učili hrať na ústnu harmoniku. Taktiež sa učili vnímať pohyb a priestor počas  tvorivej dielne pantomímy. Veľmi zábavné bolo stretnutie s hercom a režisérom  Romanom Sorgerom a divadlom Haliganda, kedy boli deti  priamo účastníkmi malého divadelného predstavenia. V tretí deň  deti  prezentovali  rodičom všetko čo sa naučili, bol to pre nich nový zážitok, byť  priamo na javisku. Počas prezentácie ich sprevádzala ľudová hudba, rovnako ako počas tanečných dielní. Vo  štvrtok absolvovali výlet na Sivecké lúky, stretnutie s folklórnou skupinou Pantľička z Košickej Belej,  v piatok sa zúčastnili na tvorivých dielňach v ÚĽUVe, kde pracovali s hlinou a kožou. Všetky aktivity v tábore boli pre deti zaujímavým zážitkom a skúsenosťou.

Ďakujeme všetkým pripravovateľom a aj deťom, tešíme sa opäť o rok.


Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria srdečne pozýva všetky deti na DENNÝ LETNÝ TÁBOR s folklórnou tematikou.

Pre deti a mládež vo veku  8 do 14 rokov

  • Miesto: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
  • Termín: 24.8. – 28.8. 2020 od 8:00 do 16:00 hod.
  • Cena: 50,00€ / 5 dní

dátum prihlásenia do 10. augusta 2020

V cene je zahrnutá strava a občerstvenie, pitný režim, aktívne  vzdelávanie účastníkov  v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pod vedením odborných lektorov, spoznávanie  regiónov Abov a Zemplín, praktické tvorivé dielne (spev, tanec, divadlo, ručné práce, zdobenie krojov a iné), pohybové aktivity a folklórne hry,  premietanie  filmov s folklórnou tematikou, celodenný výlet na Ružín a okolie (preprava spoločným autobusom), stretnutie s nositeľmi ľudovej kultúry a ďalšie zaujímavé  aktivity. 

Kontakt: +421 905  963 313 › marianna.svorenova@kcubar.sk