METODIKA FOLKLÓRU

Milí priatelia, opäť Vás pozývame na stretnutia v rámci vzdelávacích aktivít METODIKA FOLKLÓRU, obsahovo zamerané na pripravované postupové súťaže v roku 2020: Šaffova ostroha, celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Jazykom tanca (predtým Tancuj, tancuj), celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov.

Celkový rozsah tém je praktickým modelom nielen pri súťažiach, ale aj pre potreby vzdelávania folklórnych kolektívov, pedagógov, interpretov a aj individuálnych záujemcov pri práci s folklórnym materiálom.

ILOSVAI DOM, Hlavná 350, Veľká Ida

28. FEBRUÁR 2020, 16:30 – 21:00 hod.

TÉMA: Etnochoreológia, tanečná typológia. Príprava interpretov na sólový tanec, praktická príprava na súťaž Šaffova ostroha, výučba tanca verbunk z Branova (povinná časť  A1 – sólisti muži), práca so záznamom tanca. Návrhy a odporúčania lektora, choreografa a porotcu súťaže.
LEKTOR: doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.
Pedagóg ľudového tanca  KTT HTF, VŠMU. Umelecký vedúci a choreograf SĽUK-u.

29. FEBRUÁR 2020, 10:00 – 16:00 hod.

TÉMA: Etnochoreológia, tanečná typológia. Príprava interpretov na párový a sólový tanec, praktická príprava na súťaž Šaffova ostroha, výučba tanca starobapská z Myjavy (povinná časť kat.A1 – sólistky ženy; kat. A2 – páry), práca so záznamom tanca. Návrhy a odporúčania lektorky, choreografky a porotkyne súťaže.
LEKTORKA: Mgr. art. Lenka ŠútorováKonečná, ArtD.
Choreografka a tanečná pedagogička. Centrum tradičnej kultúry v Myjave.

 

Účasť na seminároch je bezplatná.

V mieste realizácie seminárov (Ilosvai dom) je možné zabezpečiť:

  • ubytovanie (piatok/sobota): cena 10€,
  • strava:  (večera/raňajky/obed)cena závisí od počtu prihlásených záujemcov, upresníme.

V prípade Vášho záujmu je nahlasovanie na jednotlivé stretnutia vzhľadom na organizačné zabezpečenie  nevyhnutné a to  do termínu 21.2. 2020.

V informácii uveďte:

  • prihlasujem sa na stretnutie (konkrétny termín a počet osôb),
  • mám záujem o ubytovanie (počet osôb),
  • mám záujem o stravu (večera – počet/ raňajky – počet/ obed – počet).

Kontakt: marianna.svorenova@kcubar.sk; www.kcubar.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Bližšie informácie k elektronickému prihlasovaciemu systému na súťaž Šaffova ostroha nájdete na:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/

Bližšie informácie o súťaži Jazykom tanca nájdete na:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/jazykom-tanca/