KONZULTÁCIE

Výmenník na Štítovej v Košiciach sa dňa 19. 2. zaplnil výtvarníkmi, ktorí prišli na KONZULTÁCIE s lektorkou Evou Čarnokou. Odborná pracovníčka Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria (KCUBaR) Helga Tomondyová na úvod  informovala účastníkov o nových propozíciách a systéme prihlasovania na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Košického kraja. 

Cieľom podujatia, ktorého organizátormi boli KCUBaR a K-13 Výmenník na Štítovej, bol rozbor výtvarných diel, s ktorými sa autori plánujú zapojiť do uvedenej súťaže. Prostredníctvom rozborového seminára sa výtvarníci mali možnosť dozvedieť viac o kritériách hodnotenia diel na súťaži, kde sa zohľadňuje sila výpovede diela, autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky, kompozičné riešenie, ale aj farebné cítenie a odolnosť proti komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti. Možnosť konzultovať svoje diela využilo takmer 30 výtvarníkov z Košíc a okolia. Medzi účastníkmi boli nielen vyspelí autori, ktorí majú za sebou už niekoľko desiatok výstav, ale aj začiatočníci bez skúseností, ktorí začali tvoriť pre radosť len prednedávnom.

Príjemná tvorivá atmosféra, diskusia o výtvarných dielach, ale aj priateľské stretnutia prispeli k úspešnému a vydarenému priebehu celého podujatia.

Foto: Pre Art Point Daniel Dobrík

Pod názvom KONZULTÁCIE sa dňa 19.2. od 15.30 uskutoční vo Výmenníku na Śtítovej v Košiciach  seminár pre výtvarníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košického kraja VÝTVARNÉ SPEKTRUM (Košická paleta). Výtvarníci budú mať možnosť konzultovať prinesené diela s lektorkou Mgr. art Evou Čarnokou Tkáčikovou. Autori budú taktiež oboznámení s novými propozíciami súťaže.

Informácie k podujatiu poskytne : Mgr. Helga Tomondyová (kontakt : 0915 892 007, helga.tomondyova@kcubar.sk)