KONZULTÁCIE

Pod názvom KONZULTÁCIE sa dňa 19.2. od 15.30 uskutoční vo Výmenníku na Śtítovej v Košiciach  seminár pre výtvarníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košického kraja VÝTVARNÉ SPEKTRUM (Košická paleta). Výtvarníci budú mať možnosť konzultovať prinesené diela s lektorkou Mgr. art Evou Čarnokou Tkáčikovou. Autori budú taktiež oboznámení s novými propozíciami súťaže.

Informácie k podujatiu poskytne : Mgr. Helga Tomondyová (kontakt : 0915 892 007, helga.tomondyova@kcubar.sk)