Fašiangový festival

30.1.2020, otvorením výstavy ČIERNO-BIELE odštartoval trojdňový Fašiangový festival. Ďakujeme pekne fotografom Bánhelyi József a Horváth Orsolya za krásny umelecký zážitok, ako aj speváckej skupine Szepsi Asszonykórus za kutúrny program.

Druhý deň Fašiangového festivalu – ukážka tradičnej zabíjačky s voľnou zábavou

Vyvrcholením Fašiangového festivalu bol Krojový ples, ktorý sa konal 01.02.2020 v kultúrnom dome Perín-Chym. O šírokú paletu ľudových krojov z celej karpatskej kotliny sa postarali hostia plesu. K dobrej nálade prispela bohatá večera so zabíjačkových špecialít, dobré víno a ľudová hudba v prevedení hudobnej kapely Dűvő zo Salgótarján. Podujatie spestril komickými scénkami a interaktívnymi fašiangovými hrami domáci pán plesu Zsiga Gyönyörű.


Trojdňový Fašiangový festival sa skladá zo samostatných programov s cieľom oživiť fašiangové zvyky a zachovať starodávne kroje. 

30. januára si môžu záujemcovia pozrieť výstavu fotografií „ČIERNO-BIELE“. Tvorcovia,  József Bánhelyi a Orsolya Horváth sa zameriavajú na tradičnú ľudovú kultúru a zachovanie skutočných hodnôt.

31. januára bude v Dome Ilosvai ukážka tradičnej zabíjačky

1. februára sa uskutoční jedenásty Krojový ples s ľudovou hudbou, zabíjačkovými špecialitami a interaktívnym programom

Program je podporený nádáciou NKA