RE#kreácie a Vászonra fel! No.2. – Vernisáž výstavy

16. decembra o 16:00 sa konal vernisáž výstavy, ktorá vznikla zhotovených diel v rámci RE#kreácie a Vászonra fel! No.2. Sme vďační každému, kto sa na druhom ročníku tohto kreatívneho projektu zúčastnil. Veľké ďakujem patrí našim lektorom, menovite: Vierke Nagyovej a Lenke Nagyovej. Veríme, že tieto stretnutia obohatili každého účastníka!