Týždeň vedy a techniky 2019

Hvezdáreň a planetárium Medzev sa zapojila do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019, ktorý trvá od 4.11. do 10.11.2019. Veríme, že týmto podujatím prilákame nových návštevníkov.

Program:

4.11.2019 od 10:00 h – Dokument o I. Bellovi, experimenty ku alternatívnym zdrojom energií
5.11.2019 od 10:00 h – Experimenty na tlak vzduchu, prezentácia: Ivan Tronov z UPJŠ Košice
6.11.2019 od 10:00 h – Dokument o I. Bellovi, experimenty ku alternatívnym zdrojom energií
8.11.2019 od 10:00 h – Dokument o I. Bellovi, experimenty ku alternatívnym zdrojom energií

Podujatie robíme v spolupráci s UPJŠ Košice, s CVČ Košice, za pomoc ďakujeme p. Kimákovi
Vstupné: 1 kultúrny poukaz na žiaka /dozor neplatí/, 1 euro na žiaka, študenta a dôchodcov, 1,50 eur na dospelú osobu