Týždeň vedy a techniky 2019

Dňa 5.11.2019 robil experimenty RNDr. Ivan Tronov z UPJŠ Košice / katedra didaktiky fyziky/, pomáhal nám aj RNDr. Ivan Kimák z Košíc.

50 detí, žiakov 8. a 7. ročníka  ZŠ si všetky experimenty aj sami vyskúšali a pochopili ako veci fungujú.

Dňa 6.11.2019 sme mali 83 návštevníkov zo ZŠ Košice, žiakov 4. ročníka, vyskúšali si experimenty, „zahrali sa“ s Vedeckými hračkami. Podujatie malo medzi účastníkmi pozitívne ohlasy, zapojíme sa aj v roku 2020.

Celkovo sme mali 5 demonštrátorom pokusov a experimentov. Veríme, že sme podnietili záujem žiakov o fyziku, aby ju nebrali ako nepotrebného strašiaka, ale ako vedu, ktorá nás prevádza všade celým životom.


Hvezdáreň a planetárium Medzev sa zapojila do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019, ktorý trvá od 4.11. do 10.11.2019. Veríme, že týmto podujatím prilákame nových návštevníkov.

Program:

4.11.2019 od 10:00 h – Dokument o I. Bellovi, experimenty ku alternatívnym zdrojom energií
5.11.2019 od 10:00 h – Experimenty na tlak vzduchu, prezentácia: Ivan Tronov z UPJŠ Košice
6.11.2019 od 10:00 h – Dokument o I. Bellovi, experimenty ku alternatívnym zdrojom energií
8.11.2019 od 10:00 h – Dokument o I. Bellovi, experimenty ku alternatívnym zdrojom energií

Podujatie robíme v spolupráci s UPJŠ Košice, s CVČ Košice, za pomoc ďakujeme p. Kimákovi
Vstupné: 1 kultúrny poukaz na žiaka /dozor neplatí/, 1 euro na žiaka, študenta a dôchodcov, 1,50 eur na dospelú osobu