Ocenenie

Národné osvetové centrum pri príležitosti II. ročníka festivalu neprofesionálneho umenia TVOR-BA a Dňa osvetových pracovníkov prvýkrát rozdalo aj ocenenia. Sme nesmierne hrdí na to, že naša kolegyňa Helga Tomondyová je tiež medzi ocenenými a to za dlhoročnú systematickú starostlivosť o rozvoj amatérskej fotografickej tvorby. Ocenenie prevzala na galaprograme festivalu 26. októbra v Bratislave v Divadle Malá scéna STU.