Metodika folklóru

Pozývame Vás na ďalšie stretnutie v rámci vzdelávacích aktivít pre vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov, interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ, pre záujemcov z radov širokej verejnosti.

Téma: Rodinné obrady, Abov – svadba z obce Myslava, fragmenty priebehu svadby, symbolika, odev, svadobné z tance, ukážky z terénneho výskumu z obce Myslava zo súčasnosti.
Lektori a informátori: Mgr. Dana Kľučárová, PhD., etnologička, Marek Rudňanský, (terénny výskum Myslava / Klátov)

Hosť stretnutia: pani Marta Kölbelová, nositeľka tradičnej kultúry obce Myslava

Dátum: 8.2. 2019
Čas: 16:30 – 21:00 hod.
Miesto: Kasárne / Kulturpark, Kukučínova 2, Košice,
budova ALFA, Seminárna miestnosť, I. posch.

Vstup voľný.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.