Na tej lúke, na zelenej 2019

Po dvoch rokoch 13. apríla 2019 sme sa opäť stretli v priestoroch kultúrneho domu v obci Buzica na krajskej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov pod názvom Na tej lúke, na zelenej. Z troch regionálnych kôl v Košickom samosprávnom kraji postúpilo päť víťazných kolektívov, na pódiu sa tak vystriedalo vyše 150 talentovaných detí.

Mali sme možnosť vidieť vystúpenia detských folklórnych súborov Viganček (Košice), Bambuchy (Gemerská Poloma), Hanička II (Košice), Oriešok (Smižany) a Jadlovček (Margecany).

Päťčlenná porota mala naozaj ťažkú prácu pri posudzovaní. Okrem zaradenia kolektívov do jednotlivých pásiem musela určiť aj priamy postup a návrh na postup na celoštátne kolo súťaže. Košický samosprávny kraj na celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 8-9. júna v Košiciach, bude reprezentovať Detský folklórny súbor Oriešok zo Smižian, ktorý svojimi dievčenskými spevmi a tancami sa umiestnil v zlatom pásme s priamym postupom. Do zlatého pásma bol zaradený aj košický Detský folklórny súbor Viganček s dojímavým príbehom o odchode do Ameriky, a Hanička II. s veľkonočným tanečným obrázkom z obce Tichý Potok. Obidva súbory boli navrhnutí na postup na celoštátne kolo.

V striebornom pásme sa umiestnil Detský folklórny súbor Bambuchy z Gemerskej Polomy, ktorý získal aj zvláštne ocenenie za objavnosť témy za svoje pásmo Školskí husári. DFS Jadlovček si tiež zaslúžil umiestnenie v striebornom pásme za svoje tance a spevy z Margecian v autentickom prevedení.

Sprievodnými aktivitami počas a po súťaži boli tvorivé dielne – zdobenie medovníkov, hrnčiarstvo a pletenie zo šúpolia. Dievčatá a chlapci z DFS Hanička II. pomohli aj pri osvojovaní nových tanečných krokov.

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na nich na celoštátnom kole 8-9.6.2019 v Košiciach!

Podujatie z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

VÝSLEDKY