Veda hrou

Veda hrou bola veľmi úspešná, aktívne sa zapojili 2 školy. Prednášková sála bola preplnená, museli sme doložiť lavicu, aby všetci mohli sedieť. Prednášku pripravil a odprezentoval p. Dr. Kimák. Pokusy demonštrovali p. Dr. Kimák, T. Čabala a K. Zeman. Pokusy si mohli odvážni žiaci sami vyskúšať. Na záver bola predpremiéra dokumentu o I. Bellovi, prvom a doposiaľ jedinom Slovenskom kozmonautovi, ktorého scenár pripravil  p. M. Vojsovič a zapožičal nám ho bezplatne. Film sa žiakov veľmi páčil, zachytával prípravu na let do kozmu v poradí 385 človeka a samotný let, potom vstupy, kde p. Bella odpovedal na otázky, ako mu let zmenil život.


Dňa 12.4.2019 sa vo hvezdárni bude konať ďalšie pokračovanie otvorených hodín fyziky: Veda hrou. Všetky pokusy si účastníci môžu  vyskúšať a hravou formou v praxi overiť, že fyzika funguje.

Veda hrou je to súčasť spoločného projektu: „Kultúru a vedu do regiónu!“ ktorú „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.
Materiál na experimenty a otvorenú hodinu fyziky nám pomohol zabezpečiť RNDr. Kimák a UPJŠ Košice, katedra didaktiky fyziky.

Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť kapacitných dôvodov!

Zmena programu vyhradená!