KONZULTÁCIE

Podujatie pod názvom KONZULTÁCIE je  určené neprofesionálnym výtvarníkom, ktorí majú záujem o rozbor svojich diel. Lektorkou na podujatí bude výtvarníčka Mgr. art. Eva Tkáčiková.

Pre neprofesionálnych výtvarníkov zorganizovalo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria podujatie pod názvom KONZULTÁCIE, ktoré bolo zamerané na rozbor výtvarných diel autorov, ktorí sa zapájajú alebo majú záujem zúčastniť sa  krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta. Na úvod sa účastníci oboznámili s propozíciami súťaže, ktorá je postupovou súťažou 56. ročníka Výtvarného spektra. Vzhľadom na zmenu prihlasovania sa do súťaže,  boli výtvarníci informovaní o presnom postupe pri vypĺňaní elektronických prihlášok ako  aj označení a adjustácii diel. Tí, ktorí si priniesli svoje výtvarné diela, ich mali možnosť konzultovať sa s lektorkou – členkou poroty predchádzajúcich ročníkov celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum aj krajskej súťaže Košická paleta Mgr. art. Evou Tkáčikovou. Podujatie sa nieslo v priateľskej a tvorivej atmosfére a prispelo k obohateniu autorov o nové informácie z oblasti výtvarnej tvorby.