AMFO 2019

regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografie v Košiciach


Slávnostné otvorenie postupovej súťaže AMFO 2019 pre okresy Košice I.-IV. a Košice-okolie  sa uskutočnilo dňa 3.4.2019 v priestoroch Átria Teologickej fakulty v Košiciach. 

Organizátorom regionálneho kola bolo aj tento rok Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v spolupráci so Združením Košických fotografov K-91. Súťažná výstava poskytla priestor talentovaným tvorcom na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, ale aj  vzájomnú konfrontáciu. Vernisáži výstavy predchádzal rozborový seminár s členmi odbornej poroty : Pavlom Kočišom, Igorom Šimkom a predsedníčkou poroty Renátou Markovičovou. 

Priaznivcom fotografie a autorom vystavených diel sa prihovoril riaditeľ Kultúrneho centra KCÚBaR Michal Kupec a tajomník Teologickej fakulty Radoslav Lojan. Oceneným autorom boli odovzdané diplomy aj vecné ceny.

Po ukončení výstavy, ktorá potrvá do  16.4,. budú vystavené diela zaslané do krajského kola súťaže do Spišskej Novej Vsi. 

Ďakujeme všetkým autorom, ktorí sa zapojili do súťaže a blahoželáme oceneným. Všetkým účastníkom držíme palce v krajskom aj celoštátnom kole AMFO 2019.


Výber tých najlepších prác od autorov, ktorí sa zapojili do regionálnej súťaže a výstavy amatérskej fotografie  AMFO 2019, si budú môcť pozrieť záujemcovia v  priestoroch Átria Teologickej fakulty od 26.3. – do 16.4. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude spojené so slávnostným otvorením dňa 3.4. 2019 o 16.30.

Postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO patrí už takmer päť desaťročí medzi najstaršie a najprestížnejšie súťaže na Slovensku. Koná sa každoročne, je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Organizátorom regionálneho kola súťaže pre Košice a Košice – okolie je aj tento rok Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v spolupráci so Združením Košických fotografov K-91. Súťaž poskytuje priestor talentovaným tvorcom na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby. 

Do tohoročnej regionálnej súťaže sa zapojilo spolu 46 autorov v troch vekových kategóriách: do 16 rokov – 15 autorov, od 16-21 rokov 14 autorov, nad 21 rokov 17 autorov s celkovým počtom 213 čiernobielych a farebných fotografií. Medzi účastníkmi sú nielen jednotlivci, ale aj členovia fotografických krúžkov pri CVČ na Strojárenskej, ZUŠ na Kováčskej, Strednej odbornej školy na Ostrovského, Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej či Školy úžitkového výtvarníctva. Z radov dospelých obohatili výstavu svojimi dielami členovia dvoch špičkových fotoklubov v Košiciach – Fotoklubu NOVA a Združenia Košických fotografov K-91.

O výsledkoch súťaže rozhoduje spravidla trojčlenná odborná porota, ktorá navrhuje najlepšie fotografie na ocenenie, vyberá kolekciu diel, ktorá bude vystavená a ktorá postúpi do vyššieho, krajského kola súťaže. Pri hodnotení zvažuje umelecko–tvorivé, ale aj technické  kritéria ako sú zachytenie správneho okamihu, kompozícia obrazu, výber prostredia, výrazové prostriedky, ale aj technická kvalita záberu, tlače, zrozumiteľnosť či informatívny prínos záberu.

Výstava ponúka vyše 80 farebných a čiernobielych fotografií s rozličnou tematikou. Tie najzaujímavejšie diela budú reprezentovať autorov aj košický región na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční v júni 2019 v Spišskej Novej Vsi.

Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční dňa 3. apríla o 16.30 v priestoroch Átria Teologickej fakulty v Košiciach, kde bude výstava inštalovaná. Záujemcovia si ju môžu prísť pozrieť do 16.4.2019.

Mgr. Helga Tomondyová
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Výsledky