Vesmír očami detí XXXIV

V projekte, ktorý „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ sa uskutočnili a ešte uskutočnia Astronomické tvorivé dielne, na ktoré pozývame deti, aby získali motiváciu zapojiť sa do ďalších ročníkov Vesmíru očami detí. Astrodielne sú pod vedením výtvarníkov a s výkladom astronómov o úkazoch a objektoch vo vesmíre.


Ceny odovzdával p. K. Zeman, diplomy a ďakovné listy dovzdávala p. K. Bartóková – zástupkyňa riaditeľa KCÚBaR. Výstava potrvá do 30.6.2019 v priestoroch hvezdárne. Víťazné práce sme zaslali do SÚH Hurbanovo na celoslovenské kolo. Projekt „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Počas projektu uskutočníme aj Tvorivé dielne, aby sme motivovali deti na účasť  v súťaži na budúci rok.  


Hvezdáreň a planetárium Medzev organizuje Nadregionálne kolo výtvarnej celoslovenskej postupovej súťaže: Vesmír očami detí XXXIV.  Vernisáž výstavy so slávnostným odovzdávaním cien sa uskutoční 21.3.2019 o 14:00 h v priestoroch hvezdárne na Štóskej ulici č. 174 v Medzeve, tešíme sa na Vás. Výstava prác bude prístupná verejnosti do 30.6.2019 počas otváracích hodín hvezdárne. V priebehu projektu sa uskutočnia Tvorivé dielne, prehliadky hvezdárne a pozorovanie oblohy pre účastníkov projektu, ktorý „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. FPU ďakujeme za finančnú podporu, lebo bez nej by sa nám nepodarilo projekt realizovať v takom rozsahu. Veríme, že sa „ naši“ víťazi umiestnia aj na celoslovenskom kole.