Deň hvezdární a planetárií

Vo hvezdárni a planetáriu Medzev sme pre návštevníkov Dňa hvezdárni a planetárií pripravili zaujímavý program, prehliadku výstav: výstava meteoritov, výstava o Slnečnom počasí, výstava prác detí: Vesmír očami detí XXXIV., výklad o Planetárnom parku, pre deti Astronomické tvorivé dielne, prezentácie o Vesmíre viedol p. T. Čabala. Program od 18:00 h pokračoval mimo hvezdárne.  Na námestí v Medzeve sme nainštalovali 3 ďalekohľady, pozorovali sme: Mesiac, Mars, „Kuriatka“, Orion a iné objekty, lebo nám počasie prialo. Veríme, že sa z verejných pozorovaní stane tradícia. Pozorovania sa zúčastnilo 30 pozorovateľov, záujemcov o Vesmír. Deti mali z pozorovania veľký zážitok, odpovedali sme im na zvedavé otázky. Prezentovali sme činnosť hvezdárne a pozvali sme ich na ďalšie podujatia, ktoré pripravujeme v rámci 100. výročia založenia IAU. Za pomoc pri podujatí ďakujeme: RNDr. I. Kimákovi a Barbore Bernáthovej. Každý účastník si odniesol malú pozornosť, ktorú nám zabezpečil p. T. Dobrovodský z Krajskej hvezdárne v Žiari nad Hronom, ktorý je koordinátorom podujatia Dňa Hvezdární a planetárií na Slovensku, ďakujeme.


Každoročne sa hvezdáreň a planetárium Medzev zapája do Svetového podujatia Dňa hvezdární a planetárií. Pre návštevníkov sme pripravili program vo hvezdárni v Medzeve a od 18: 00 h na námestí Medzeva za kostolom priame pozorovanie oblohy / možné len v prípade priaznivého počasia/. Ak by nám počasie neprialo, tak sa celé podujatie uskutoční vo hvezdárni. Viac o programe na: http://www.szaa.org/dpah/list.php.

Tešíme sa na Vás!