Výstava – Namaľuj svoj svet – Vászonra fel!

15. novembra o 16:00 sa konal vernisáž výstavy, ktorá vznikla zhotovených diel. Sme vďační každému, kto sa na nultom ročníku tohto kreatívneho projektu zúčastnil. Veľké ďakujem patrí našim lektorom, menovite: Vierke Nagyovej, Árpádovi Cselényimu, Zsoltovi Bocsárszkemu a Lenke Nagyovej. Veríme, že tieto stretnutia obohatili každého účastníka! Na výstave bol aj TV Moldava, ich reportáž môžete vidieť dnes večer.