Abovské tance v Bidovciach

KCÚBaR sa v tomto roku v rámci vzdelávacích aktivít sústreďuje na tradičnú ľudovú kultúru Abova. Naša organizácia sa snaží šíriť poznatky o regióne Abov v celom kraji. Organizujeme tanečné domy v každom regióne. Naša druhá zastávka bola v Bidovciach (Kultúrne Centrum Abova) 08. októbra. Peter Vajda a Kristina Vajdová učili tance z Myslavy. Ladislav Lipták a Zsófia Kupecová učili tance z Bidoviec. Sprevádzala ich Ľudová hudba Jahodná.