Namaľuj svoj svet – Vászonra fel! Piate stretnutie

Včera – 6. novembra – na poslednom zážitkovom maľovaní sme reprodukovali jeden z najznámejších obrazov slávneho maliara Vincenta Van Gogha „Hviezdna noc“. Pri tvorení nás usmerňovala lektorka Lenka Nagyová.

Cyklus zážitkového maľovanie zakončíme budúci týždeň 15. novembra výstavou zhotovených diel. Sme vďační každému, kto sa na nultom ročníku tohto kreatívneho projektu zúčastnil. Každému účastníkovi, obzvlášť vytrvalcom, ktorí sa zúčastnili viacerých (dokonca všetkých) stretnutí. Veľké ďakujem patrí našim lektorom, menovite: Vierke Nagyovej, Árpádovi Cselényimu, Zsoltovi Bocsárszkemu a Lenke Nagyovej. Veríme že tieto stretnutia obohatili každého účastníka !

Všetkých Vás čo najsrdečnejšie privítame 15. novembra o 16:00 na vernisáži výstavy. Príďte sa pokochať dielami amatérskych maliarov a presvedčte sa, že stať sa umelcom môže naozaj každý, kto tvorí srdcom 🙂