Výtvarné spektrum 2018

výstava ocenených diel z 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Výtvarné spektrum 2018, celoslovenská postupová súťaž, prezentuje a konfrontuje umelecko-odborný rast jednotlivcov v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Súťaž je založená na zásade jednoty v rôznorodosti, čím sa rozumie rôznorodosť techník, žánrov, výtvarných názorov, štýlov, smerov, ale aj vekových kategórií súťažiacich. Výstava z 55. ročníka celoštátneho kola súťaže, ktorá prezentuje to najlepšie, čo sa podarilo za posledné obdobie vytvoriť neprofesionálnym výtvarníkom v rámci celého Slovenska, sa konala v Dubnickom kaštieli v Dubnici nad Váhom – v meste, ktoré je Mekkou neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Preto, že prvá celoslovenská súťaž a výstava amatérskej výtvarnej tvorby sa konala práve v  Dubnici nad Váhom už v roku 1963 – pod názvom Výtvarná Dubnica. Súťaž však postupne prerástla svoju pôvodnú koncepciu nielen kvalitou prác, ale aj ich počtom a premiestnila do iných miest (Bratislavy, Humenného, Piešťan). Od roku 2011 sa ale opäť vrátila na Považie do Trenčína. Snahou organizátorov celoštátneho kola je prezentovať diela najúspešnejších  autorov spomedzi takmer tisícky tvorcov, ktorí sa do regionálnych a krajských kôl súťaže Výtvarné spektrum zapojili, aj v iných mestách. V tomto roku je to po Senici, Vranove nad Topľou a Rožňave opäť na východe Slovenska – v jeho metropole – V Košiciach.

Na výstave uvidíte 47 výtvarných diel, ktoré majú v sebe pečať odborných informácií, výbornej odbornej pripravenosti, veľmi dobrého pozorovania zmyslami a nesú  v sebe dobrú výtvarnú intuíciu, autorský úsudok a výtvarné vnímanie. Ako povedal predseda poroty profesor Jaroslav Uhel: „Ocenení boli predovšetkým tí, ktorí sa úprimne zamýšľali nad zmyslom vlastnej umeleckej tvorby: v širšom kultúrno-duchovnom aj užšom, umeleckom kontexte.“

Vyhlasovateľom a odborným garantom Výtvarného spektra 2018 je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum Bratislava. Realizátorom a organizačným garantom  je Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi v meste Košice sú K13 – Košické kultúrne centrá, Výmenník Štítová a Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.