PODOBY TVORIVOSTI

výstava výtvarných diel z medzinárodného workshopu

V Átrium klube v Košiciach bola dňa  30.11. 2018 sprístupnená širokej verejnosti výstava diel z medzinárodného workshopu výtvarníkov, ktorej organizátorom bolo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria.

Dvanásť autorov z Krosna, Užhorodu, Košíc a Spišskej Novej Vsi prezentuje na výstave 36 diel, ktoré vytvorili v rámci trojdňového workshopu v septembri  na Zlatej Idke. Podujatie, ktoré malo vzdelávací charakter, bolo zamerané na zvládnutie troch výtvarných techník : maľba na hodváb, maľba akrylom na plátno a tvorba plastík technikou paverpol. Výtvarníčky sa okrem voľnej tematiky inšpirovali v tvorbe aj abovskou ornamentikou. 

Výstavu výtvarných diel z medzinárodného workshopu PODOBY TVORIVOSTI, si budú môcť záujemcovia pozrieť v Košiciach, v Átrium klube do 7. januára 2019.

pastedGraphic.png           Projekt podporil z verejnych zdrojov Fond na podporu umenia

Pre priaznivcov výtvarného umenia pripravilo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria výstavu diel z medzinárodného workshopu výtvarníkov. Otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 30.11. o 15.30 v Košiciach v Átriu klube, Zuzkin park 4.  

Podujatie, ktoré sa konalo v mesiaci september  na Zlatej Idke za účasti 12  výtvarníčok z Košíc, Spišskej Novej Vsi, Krosna  a Užhorodu, bolo zamerané na vzdelávanie účastníkov v rôznych výtvarných technikách : maľba na hodváb, tvorba plastík s využitím techniky paverpol a maľba akrylom na plátno. Okrem voľnej tvorby bolo tematicky smerované aj na využitie ornamentiky z oblasti Abova. Tradičný abovský vzor z výšiviek  našiel svoje uplatnenie nielen v obrazoch, ale aj v plastikách či pri  maľovaní hodvábnych šatiek. 

Inšpiráciou pre tvorbu bola prednáška lektorky Mgr. Eriky Švedovej, ktorá prostredníctvom prezentácie, ukážok odevov a výšiviek z Myslavy, ale aj zaujímavého výkladu priblížila účastníkom zvyky a tradície z regiónu Abov.

Piatkové popoludnie bolo venované tvorbe plastík technikou paverpol pod vedením lektorky Veroniky Kolárikovej. Sediace či stojace postavy, ktoré zaujmú čiernou farebnosťou, ozvláštnili autorky domaľovaním ornamentálnych vzorov. Ďalší deň patril maľbe na hodváb. Známa košická výtvarníčka a módna návrhárka Júlia Zelená vysvetlila účastníčkam hlavné zásady tejto techniky. Hodvábne šatky s jemnou pastelovou farebnosťou a  rôznou tematikou vznikali postupne v priebehu celého dňa.  Nedeľa bola venovaná maľbe na plátno technikou  akrylu.

 Priateľská atmosféra, vzájomná výmena skúseností, kreativita a nadšenie boli obohatením pre všetkých účastníkov podujatia.

Výstava prác z medzinárodného workshopu PODOBY TVORIVOSTI ponúka návštevníkom 36 zaujímavo spracovaných výtvarných diel. Svojim putovným charakterom v rámci Košického kraja, ale aj v zahraničí,  má za cieľ netradičným spôsobom poukázať na hlbokú studnicu nášho kultúrneho bohatstva, tradičnej ornamentiky a  zároveň vzbudiť záujem širokej verejnosti o tradičnú ľudovú kultúru v jej najrozmanitejších podobách. 

Návštevníci si ju môžu pozrieť do 7. januára 2019. 

pastedGraphic.png
Projekt podporil z verejnych zdrojov Fond na podporu umenia

Katalóg