ZAHRAJ ŽE MI, ZAHRAJ

Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) je organizátorom krajskej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná prehliadka je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.
Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, umožniť im prezentáciu výsledkov svojej práce na verejnosti, poskytnúť priestor pre vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty. Motivovať členov kolektívov k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii hudobno- speváckeho materiálu arozvíjať štýlové hudobno-interpretačné znaky tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenskej republiky, objavovať nové hudobné i spevácke talenty, dať priestor k verejnej prezentácii, oboznámiť verejnosť s hudobným folklórom z územia Slovenskej republiky.

Súťažná prehliadka sa bude konať 21. apríla 2018 so začiatkom o 13.00 hod. v dome kultúry v obci Buzica. Súťaže sa zúčastnia jednotlivci a kolektívy, ktoré postúpili z regionálnych kôl súťaže. Na krajskej úrovni budú zastúpené štyri regióny Košického samosprávneho kraja (Spiš, Košice, Michalovce aTrebišov). Súťažná prehliadka bude pozostávať z 24 súťažných čísiel v 4 kategóriách. V rámci sprievodného programu si návštevníci asúťažiaci môžu vyskúšať svoje zručnosti pri výrobe drôtených šperkov, predmetov zo šúpolia, v zdobení medovníkov a pri práci na hrnčiarskom kruhu.

Víťazi súťaže postúpia na celoslovenské kolo súťažnej prehliadky, ktorá sa bude konať 16. – 17. júna 2018 v obci Habovka.