Staň sa požiarnikom VII

Dobrovoľní a profesionálni hasiči už 7. rok v spolupráci s KCÚBaR, pracovisko Hvezdáreň Medzev usporadúvajú regionálne kolo postupovej celoslovenskej súťaže v literárnom a výtvarnom prejave detí, ktorú vyhlasuje DPO SR. Víťazi celoslovenského kola idú do Bratislavy na vyhodnotenie. Po vernisáži, kde budú ocenení víťazi môžu všetci prítomní určiť zo všetkých prác jednu a tá dostane cenu diváka. Potom nasleduje prehliadka výstavy, objektu hvezdárne a program pripravia aj hasiči. Tešíme sa na Vás. Výstava prác bude vo hvezdárni jeden mesiac, kde ju uvidia všetci návštevníci hvezdárne.

Výsledky