Európska noc výskumníkov v roku 2020 sa presunula do virtuálneho priestoru!

Hvezdáreň a planetárium Medzev, pracovisko KCÚBaR sa každoročne zapájala do Európskej noci výskumníkov, nakoľko v tomto roku sme boli do 23.11.2020 pre verejnosť zatvorení, rozhodli sme sa spropagovať celoslovenské podujatie uverejnením link-u:  https://www.nocvyskumnikov.sk/program/prednaska/online-studio/301.html.

V súčasnosti máme v priestoroch  našej Hvezdárne a planetária  výstavy: Minivýstava meteoritov, výstavu o lete I. Bellu do vesmíru s komentárom: 20. výročie Misie Štefánik, Výstava výtvarných prác Vesmír očami detí XXXV. – regionálne kolo, Výstava prác ku projektu: Staň sa ilustrátorom IX., interaktívnu výstavu: Vedecká hračka aj modely rakiet. Pre návštevníkov máme pripravenú prednášku v Planetárnom parku, prednášky a prezentácie podľa veku návštevníkov a programy pre rodiny s deťmi.

Veríme, že v r. 2021 znovu privítame návštevníkov ENV v priestoroch našej Hvezdárne a planetária v Medzeve s vlastným zaujímavým a originálnym programom, tešíme sa na Vás!