ÚSPECHY VÝTVARNÍKOV Z KOŠICKÉHO KRAJA

Podujatie: Výtvarné spektrum 2020 – 57. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto: Dubnický kaštieľ, Dubnica nad Váhom 

Termín: 11.9. 2020

Celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum patrí medzi najprestížnejšie a najväčšie podujatia na Slovensku. Svojimi dielami sa na nej prezentujú  výtvarníci, ktorých diela boli ocenené v jednotlivých regionálnych a  krajských  kolách súťaže. Už niekoľko rokov je organizátorom krajskej súťaže Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Tá tohoročná, ktorá ponúkla návštevníkom výstavy pestrú paletu zaujímavých diel, sa uskutočnila v júli v Košiciach. Ocenené diela boli zaslané do celoštátneho kola, do ktorého postúpilo zo všetkých krajov Slovenka  349  diel od 194 autorov. Odborná porota mala neľahkú úlohu vybrať z početného množstva výtvarných diel tie najlepšie na celoštátnu výstavu. Pri svojom výbere zohľadňovala  nielen vekovú kategóriu, ale predovšetkým autorskú tvorivosť, fantáziu, ale aj silu výpovede diela. Po zvážení všetkých kritérií odporučila vystaviť 143 diel. 

Košický kraj sa už niekoľko rokov zaraďuje medzi tie najúspešnejšie. Inak tomu nebolo ani toho roku, kedy si šesť výtvarníkov prevzalo vo svojej kategórii ceny a čestné uznania na slávnostnej vernisáži  11. septembra 2020 v Dubnickom kaštieli v Dubnici nad Váhom. 

Medzi tých najlepších, ktorý si už tretí rok za sebou preberal cenu, tentokrát za maľby Koronavírus a Košickí mučeníci, bol Miroslav Kotora z Kostoľan nad Hornádom. Porota ďalej ocenila v kategórii autorov nad 26 rokov grafické diela pod názvom Anjel od známeho košického autora Milana Bandurčina. Čestné uznanie si zo súťaže v kategórii maľba prišiel prevziať  aj Ladislav Rybársky z Košíc za dielo Pohoda MS-H-2019. Vo vekovej kategórii autorov od 15 do 25 rokov si Čestné uznanie  za perokresbu Metamorfózy odniesla  naša najmladšia autorka,  17 ročná Janka Homzová z Čečejoviec z okresu Košice – okolie. Svojimi dielami zaujal porotu aj tento rok Adam Hrehor z Boliarova (Košice-okolie), ktorý si za dielo Fantasy svet 30 prevzal z rúk predsedu poroty Čestné uznanie. Z Rožňavského okresu z obce Slavec získal taktiež Čestné uznanie za svoje dielo Part I výtvarník Daniel Ambruš.

Spomedzi 101 vystavujúcich autorov bolo 16  z Košického kraja. 

Organizácia súťaže od najnižších kôl až po celoslovenskú prehliadku je v našom kraji výsledkom práce odborných pracovníkov regionálnych osvetových zariadení, ktorí nielenže umožňujú  vystaviť svoje diela neprofesionálnym výtvarným umelcom, ale vytvárajú im podmienky pre ich ďalší odborný rast. Na strane druhej nezabúdajme, že autori, ktorí sa zapájajú do tejto súťažnej výstavy, tvoria pre radosť, vo svojom voľnom čase, aby svojou tvorbou obohacovali nielen svoj život, ale robili ho krajším aj nám, ktorí máme možnosť vnímať ich svet prostredníctvom tvorby. Výtvarné spektrum je predovšetkým mozaikou talentu autorov, originality diel ale aj umeleckého zážitku z podujatia. 

Vybraná kolekcia najúspešnejších výtvarných diel sa po skončení celoštátnej výstavy v Dubnici nad Váhom vystaví vo Vranove nad Topľou, kde bude v termíne od 9.10.-13.11.2020 usporiadaná repríza výstavy ocenených diel a následne v Bratislave na Festivale neprofesionálneho umenia TVOR•BA.

Mgr. Helga Tomondyová