Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KcÚBaR), ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, pripravuje 11. ročník Putovného festivalu Údolia Bodvy a Rudohoria. Jeho cieľom je prepojiť kultúru národov a národností žijúcich v tejto lokalite a prezentovať majoritnej spoločnosti. KcÚBaR vo svojej činnosti kladie veľký dôraz na rozvíjanie tradičnej ľudovej kultúry a jej zachovanie pre ďalšie generácie.

„Pôvodne sme plánovali organizovať Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria v obci Štós, ale vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s podujatím. My sme sa rozhodli podujatie predsa len zorganizovať vo Veľkej Ide v spolupráci s Ilosvai festivalom. Pozvali sme menšie kolektívy, aby sme im vedeli zabezpečiť potrebnú infraštruktúru s dodržaním hygienických a bezpečnostných opatrení. Bude to festival asi trochu iný ako predošlé roky, ale o dobrú zábavu v príjemnom prostredí bude určite postarané.“              

uviedol Michal Kupec, riaditeľ Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria.

Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria sa uskutoční 29. augusta 2020 v Dome Ilosvai (Veľká Ida č.d.350) spolu s Festivalom Ilosvai. 

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria vykonáva svoju činnosť na území mesta Košice a 43 obcí Údolia Bodvy a Rudohoria. Obec Veľká Ida leží 20 km juhozápadne od Košíc.                                

Podrobný program:

  • 15:00  tvorivé dielne  
  • detský kútik
  • ukážka drobných zvierat                                                                 
  • koncert ĽH Zagyva Banda 
  • 17:00  sprievod účastníkov v obci
  • interaktívny program pre deti
  • Folklórny program

Podujatie je určené pre širokú verejnosť, predovšetkým pre rodiny s deťmi. Pre deti bude pripravený detský kútik s ľudovými hračkami, tvorivé dielne a hladkanie zajačikov.